Demissionair staatssecretaris Zijlstra denkt dat het gaat lukken om de vaste prijs voor wetenschappelijke boeken af te schaffen.

Voor Nederlands- en Friestalige boeken geldt in Nederland een vaste verkoopprijs om te zorgen dat er een ruim aanbod aan titels beschikbaar is en kleine boekhandels kunnen blijven bestaan. Maar voor schoolboeken is een uitzondering gemaakt, omdat ze verplicht worden voorgeschreven door middelbare scholen en boekhandels dus verzekerd zijn van afname.

Idem dito

Hetzelfde moet gelden voor wetenschappelijke boeken die door studenten gebruikt worden, vond de VVD. Hierover vergaderde De Tweede Kamer eind vorig jaar. Staatssecretaris Zijlstra betwijfelde of dat mogelijk was, want hoe bepaal je wat een wetenschappelijk boek is? Sommige wetenschappelijke boeken zijn immers ook voor een groot publiek de moeite waard? Maar de motie werd aangenomen en Zijlstra moest het maar zien op te lossen.

Uitgevers mogen korting bieden

Dat gaat lukken, meldt hij nu in een brief aan de Eerste Kamer. Hij introduceert een eigen definitie voor een wetenschappelijk boek: dat moet “naar vorm en inhoud” gericht zijn op “informatieoverdracht in leersituaties in hbo en wo”. Bovendien moet het daadwerkelijk bij een onderwijsinstelling worden voorgeschreven. Als aan die twee voorwaarden is voldaan, mogen uitgevers korting bieden.

Discutabel

Het kan discussie opleveren, geeft hij toe. Want het Commissariaat voor de Media zal soms beslissen dat een boek niet gericht is op overdracht in leersituaties, terwijl de uitgever daar heel anders over denkt. “Bij het ontbreken van nadere criteria zal hierover meer duidelijkheid moeten ontstaan in de beschikkingenpraktijk van het Commissariaat”, aldus Zijlstra. “Gelet op deze situatie rekent het Commissariaat op bezwaar- en beroepzaken.”

En dat levert weer een verhoging van de administratieve lasten op van uitgevers, boekverkopers en het Commissariaat. Toch heeft Zijlstra er vertrouwen in. De wet zal bovendien in 2014 opnieuw geëvalueerd worden. Dan moet blijken of het onderscheid in de praktijk te maken valt.

Wel/geen controversieel onderwerp?

Of dit wetsvoorstel van het demissionaire kabinet nog behandeld wordt is onduidelijk. De Eerste Kamer kan het namelijk ‘controversieel’ verklaren en pas behandelen als er een nieuw kabinet is aangetreden. HOP