Hoe goet is jauw speling?

Spelling en grammatica blijven een heikel punt bij veel EUR-studenten. Dat blijkt uit een artikel in EM 17. Herkenbaar?

Dorus Hoebink, promovendus Algemene Cultuurwetenschappen

“Ja, volgens mijn promotor is het niet zo goed, maar zij hecht er veel waarde aan. Over het algemeen denk ik dat mijn spelling bovengemiddeld is, ik maak eerder stijl- dan spelfouten. Als wetenschapper is taal je belangrijkste instrument, daarom wil je dan het beste gereedschap kunnen gebruiken.

Behalve Nederlands schrijf ik veel Engels. In eerste instantie is het dan schakelen en ben je even de weg kwijt. Meestal kom ik er na een uurtje weer in. Of meer Engels in het onderwijs schadelijk is voor kennis van de Nederlandse taal durf ik niet te zeggen. Er is een risico dat je beide talen maar half onder de knie hebt.”

Tamara Middelburg, derdejaars Rechten

“Mijn spelling is verbeterd, in het begin van mijn studie was het niet zo goed. De taaltoets drukte me met mijn neus op de feiten. Ik had vooral moeite met het stijlgedeelte, dit heb ik pas in het tweede jaar tijdens de laatste mogelijkheid gehaald.

In principe is de taaltoets een goed instrument, maar de uitwerking kan beter. De toets is erg standaard; je kunt hem halen door alle oefeningen van de website uit je hoofd te leren. Hierdoor leer je er niets van. Terwijl taal juist heel belangrijk is in het dagelijks leven. Als je in een sollicitatiebrief een grote fout maakt, word je hier op afgerekend.”

Mariëlle van der Burg, derdejaars Psychologie

“Met mijn spelling is het niet zo best denk ik. Ik maak veel fouten door te snel te typen en het daarna niet goed na te kijken. Het is vooral een kwestie van slordigheid. In mijn eerste jaar heb ik mijn taaltoets ook niet gehaald. Er werd toen een bijeenkomst gehouden waar uitleg werd gegeven.

Het ligt denk ik niet zozeer aan de stof die je op de middelbare school krijgt. Er wordt genoeg aandacht aan spelling en grammatica gegeven. Het is meer een soort laksheid van de meeste studenten waardoor ze de regels vergeten. Daarnaast werd er op de middelbare school veel MSN gebruikt, waar iedereen een eigen taal had. Bij sommige mensen blijft deze taal hangen.”JV