Behalve de juridische, de economische en de sociale faculteit voeren – hoogstwaarschijnlijk – ook de RSM, de Erasmus School of History, Culture & Communication en het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg vanaf september Nominaal = Normaal in.

Dat leert een rondje langs de faculteiten op de Open Dag op 14 april. De drie laatste faculteiten hebben het niet gered om voor de open dag definitief te beslissen over N=N. Aangezien de kans op invoeren groot is, vertellen de voorlichters aankomende studenten al wel dat ze te maken zullen krijgen met een strenger eerstejaarsprogramma, waarin alle zestig studiepunten moeten worden gehaald. Hoeveel herkansingen hier tegenover staan en in hoeverre studenten mogen compenseren, ligt bij de drie faculteiten nog niet helemaal vast. De faculteitsraden en opleidingscommissies mogen daarover nog hun advies geven, hetgeen de plannen nog zou kunnen wijzigen.

N=N is voordelig voor studenten

Het iBMG heeft nog de minst concrete plannen over het aantal herkansingen en hoe de compensatieregeling eruit gaat zien. Daarom schetst de faculteit op de  Open Dag alleen het ‘brede plaatje’, zegt studievoorlichter Stefan Groen. “We vertellen aankomende studenten dat ze actiever bij de studie betrokken worden, daardoor minder vertraging oplopen en niet te maken krijgen met de langstudeerboete. Kortom, N=N is in het voordeel van de studenten.

Geen ingrijpende verandering

Voor de RSM, de ESE en de ESHCC betekent invoering van N=N geen grote verandering. Ze zijn vorig jaar al begonnen met compensatoir toetsen en het aanbieden van minder herkansingen. Dit blijft zo, behalve dan dat eerstejaarsstudenten zestig punten, in plaats van veertig moeten halen. Tegelijkertijd zullen faculteiten hun voortgang nog beter in de gaten houden om zo snel mogelijk in te grijpen als dat nodig is.

ESL gaat stapje verder

De Erasmus School of Law gaat wel een stapje verder in haar compensatieregeling. Vanaf september mogen eerstejaars onbeperkt 5’en compenseren, mits ze aan het eind van het jaar minimaal een 6,0 gemiddeld staan. Samen met twee herkansingen per jaar moet dat genoeg zijn om het eerste jaar door te komen, meent het bestuur. De strakke regels gaan samen met een compleet nieuw, kleinschalig onderwijsprogramma.

U-raad niet blij

Overigens zal de Universiteitsraad niet blij zijn dat zes van de acht faculteiten N=N zullen invoeren. De raad vindt dat er nog te weinig bewijs is voor het positieve effect van N=N. LJ