Studenten die door ziekte, zwangerschap, een functiebeperking of bijzondere familieomstandigheden een langstudeerdersboete krijgen, kunnen mogelijk vanaf september rekenen op compensatie van de universiteit.

Dit voorstel van het College van Bestuur is opgenomen in de Regeling van het Profileringsfonds, dat beurzen en subsidies verstrekt aan studenten, en ligt ter instemming bij de Universiteitsraad.

Persoonlijke omstandigheden

Om aanspraak te maken op de tegemoetkoming moeten studenten aantonen dat de opgelopen vertraging een oorzakelijk en direct effect is van een van de genoemde bijzondere persoonlijke omstandigheden. Belangrijk is dat zij het direct – in ieder geval in hetzelfde kalenderjaar – melden als zij door overmacht vertraging op zullen lopen. Een commissie zal per aanvraag bekijken of die gegrond is.

Bestuurswerk of topsport

Het College van Bestuur benadrukt dat deze regeling niet is bedoeld voor studenten die bestuurs- of commissiewerk doen, actief zijn in de medezeggenschap of maatschappelijke dienstverlening, of topsport bedrijven. LJ