Rotterdamse studentenorganisaties gaan vrijdag op de campus van de Erasmus Universiteit protesteren tegen het ‘jaarklassensysteem’ dat op verschillende faculteiten van kracht gaat.

Universiteiten nemen steeds meer maatregelen om studenten sneller te laten afstuderen. Vanaf volgend jaar wordt het wettelijk mogelijk voor onderwijsinstellingen om een Bindend Studie Advies (BSA) in alle studiejaren te verplichten. Een zorgelijke ontwikkeling, zo vindt de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV). Volgens Jan Boers, voorzitter van de LKvV is het een overbodige maatregel. “Studenten die studievertraging oplopen worden al genoeg gestraft met bijvoorbeeld een langstudeerboete”.

Bindend Studie Advies

In de hoofdlijnenakkoorden die staatssecretaris Halbe Zijlstra eind vorig jaar afsloot met de universiteiten en hogescholen, biedt hij de mogelijkheid voor onderwijsinstellingen te experimenteren met een BSA in het tweede en het derde studiejaar van een bacheloropleiding. Momenteel is een BSA alleen toegestaan in het eerste studiejaar. Als een student na invoering van dit experiment in het betreffende studiejaar niet al zijn studiepunten behaalt, moet de student het gehele jaar over doen of wordt hij van de instelling verwijderd.

Leerfabriek

Veel studenten kiezen er bewust voor om zich buiten hun studie om breder te ontwikkelen, wat vaak enige studievertraging tot gevolg heeft. “De studententijd is juist bedoeld om je academisch en maatschappelijk te ontwikkelen, in de breedste zin van het woord”, zegt Boers. “De nieuwe plannen voor BSA verhoging leiden tot een leerfabriek met uniforme, ongeïnspireerde producten tot gevolg. We moeten juist de creatieve, ambitieuze en ondernemende studenten aanmoedigen verder te kijken, en ze niet op deze manier afstompen.”

Vrijdag de dertiende

Het protest, dat plaatsvindt onder de naam ‘Vrijdag de dertiende’, begint om drie uur op het Tinbergen Plaza. Naast Jan Boers neemt ook Ruben Woelders, voorzitter van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen, het woord. De middag wordt afgesloten met een borrel.