Eerstejaars rechtenstudenten mogen vanaf komend collegejaar onbeperkt (afgeronde) vijven compenseren, mits ze aan het eind van het jaar minimaal een 6,0 gemiddeld staan.

Dat zijn het faculteitsbestuur, de examencommissie en de faculteitsraadsraad overeengekomen op 5 april. Net op tijd, want op 14 april is de Open Dag en moeten de voorlichters weten wat ze aankomende studenten vertellen.

Niet meer uitstellen

Behalve over de invulling van compensatoir toetsen, zijn de drie partijen het ook eens geworden over  het aantal herkansingen. Dat worden er twee per jaar: eentje na de kerstvakantie  voor de blokken één en twee, en eentje in de zomer voor de blokken drie tot en met acht. Decaan Maarten Kroeze en onderwijsdecaan Suzan Stoter wilden het aantal herkansingen drastisch inperken om uitstelgedrag bij studenten zo veel mogelijk te voorkomen.

Compromis

Het bestuur heeft voor beide punten een compromis moeten sluiten. In eerste instantie wilde zij dat studenten onbeperkt mochten compenseren (zonder ondergrens) met maar één herkansing aan het eind van het jaar. Zowel de faculteitsraad, als de examencommissie vonden dit te ver gaan.

Hervorming is noodzakelijk

Het genomen besluit is onderdeel van Nominaal = Normaal. Dat betekent dat studenten in hun eerste jaar alle 60 studiepunten moeten halen om door te gaan naar het tweede jaar. Om studenten actief te laten studeren, hervormt de Erasmus School of Law haar onderwijs naar probleemgestuurd onderwijs. Doel hiervan is verhoging van de rendementen. Dat is hard nodig bij de faculteit, omdat de rendementen zo laag zijn dat faillissement dreigt als er niets verandert.

Overigens is het systeem van compensatoir toetsen voor eerstejaars niet nieuw bij de Erasmus School of Law. Studenten mogen nu maximaal twee vijven compenseren met minmaal twee zevens, mits ze in totaal veertig studiepunten halen. LJ