Pim Fortuyn was (volgens velen) De Verlosser. Of hij Nederland ook gered zou hebben, we zullen het nooit weten. Op 6 mei 2002 kwam er een abrupt einde aan zijn zegetocht richting het Catshuis, toen milieuactivist Volkert van der Graaf hem vermoordde.

Vriend en vijand zijn het er over eens dat de ‘Fortuyn-revolte’ de Nederlandse politiek diepgaand heeft beïnvloed. Maar over de vraag wat die invloed precies is geweest en hoe we die dienen te waarderen, lopen de meningen echter sterk uiteen.

Een mogelijk antwoord op deze vragen is te vinden in Fortuyns beschouwingen over messiaanse politiek in zijn boek De verweesde samenleving (1995). Daarin pleit hij voor de terugkeer van de Vader, ‘in het gezin, op school, de vereniging, in de buurt, in de bedrijven en de instellingen en ten slotte in het publieke domein’. Fortuyn had die rol graag willen vervullen, maar heeft deze kans niet gekregen. Nederland blijft onverminderd in de war en verweesd.

Wie zou de rol van de Vader moeten vervullen? Hoe moet hij, of zij natuurlijk, er uit zien? Met andere woorden: wie redt Nederland, is het een held, de kerk, je buurvrouw of ben je het zelf? Of hoeft Nederland niet gered te worden?

Schrijf een essay van maximaal 750 woorden. Stuur het op naar Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur Erasmus Magazine ([email protected]), voor 15 april a.s. Het beste essay wordt geplaatst in het Erasmus Magazine van 3 mei en wordt beloond met € 200,-. Deelname staat alleen open voor studenten en promovendi.

Deze essaywedstrijd wordt gehouden ter gelegenheid van de 10e Rotterdamlezing die dit jaar wordt uitgesproken door Jos de Mul, hoogleraar Wijsgerige antropologie aan de EUR. Hij houdt zijn lezing met als titel ‘Op weg naar het beloofde land! Pim Fortuyn en het politieke messianisme‘ op woensdag 2 mei, om 19.30 u, in Kriterion, Grandcafé Engels, Groothandelsgebouw, Rotterdam.

Meer informatie over de lezing van Jos de Mul