De Dienst Uitvoering Onderwijs moet betere brieven leren schrijven, vindt de Nationale ombudsman. De berichten aan studenten zijn voor verbetering vatbaar.

De Nationale ombudsman levert flinke kritiek op DUO. Want bij het afhandelen van klachten kiezen de medewerkers niet altijd voor een “oplossingsgerichte, laagdrempelige insteek”. Ze zouden training moeten krijgen in effectief communiceren en het herkennen van conflicten.

Lastig punt

Dit staat in de jaarbrief aan DUO, waarin de ombudsman vertelt hoe hij tegen de studiefinancier aankijkt. De enigszins kunstmatige scheidslijn tussen formele en informele klachtenafhandeling blijft “een lastig punt”, vindt hij.

“Met name de brieven aan klagers zijn vaak vrij formeel van toonzetting”, schrijft de ombudsman. Hij beveelt de dienst aan om gebruik te maken van de kennis die hij zelf over het schrijven van brieven in huis heeft.

Verbeteringen

Hij overweegt een onderzoek in te stellen naar de berichten die DUO aan studenten stuurt. Want die berichten van DUO “missen overzichtelijkheid”. De dienst heeft al wel enkele verbeteringen doorgevoerd, maar het probleem “lijkt daarmee nog niet verholpen”.

OV-chipkaart

Wat ook “ernstig tekortschiet” is de afhandeling van problemen rond de OV-chipkaart. DUO zou de taken beter moeten afstemmen met de private chipkaart-organisatie Trans Link Systems. Nu ontstaan er wel eens situaties “die voor de burger onverteerbaar zijn”.

Woensdag stuurde de ombudsman zijn jaarverslag naar de Tweede Kamer. Ook andere instanties hebben een jaarbrief gekregen.

HOP, Bas Belleman