De invulling van de vergaande onderwijsherziening bij de Erasmus School of Law (ESL) is een stap dichterbij. Over twee punten zijn de faculteitsraad en het bestuur het nog oneens.

Dat zijn het aantal herkansingen per jaar en de uitbreiding van compensatoir toetsen. Op deze punten na, adviseerde de raad op 16 maart positief over de inhoudelijke uitwerking van de onderwijsherziening die in september van start gaat.

Dat betekent dat het eerste jaar er compleet anders uit zal zien voor rechtenstudenten. In groepjes van tien gaan die elk blok opnieuw aan de slag met een casus onder leiding van een tutor. Dit zogenaamde probleemgestuurd onderwijs (waarmee bij de sociale faculteit al volop gewerkt wordt) vraagt een actieve en zelfstandige houding van de student. Andere koek dus, in vergelijking met de massale hoorcolleges waar de rechtenstudies om bekend staan.

Eén herkansing per jaar

Ook voert de ESL Nominaal  = Normaal in, wat betekent dat studenten in één jaar alle zestig studiepunten moeten halen. Om studenten meteen op scherp te zetten, zodat ze op tijd beginnen met studeren voor het tentamen, wil het faculteitsbestuur nog maar één herkansing per jaar aanbieden.

Daar ging de raad absoluut niet in mee tijdens de drie uur durende vergadering op 16 maart. Eén herkansing op een heel jaar is te weinig om eventuele onvoldoendes weg te werken, luidt haar oordeel. Bovendien vindt de studentgeleding het belangrijk dat ambitieuze studenten de kans krijgen een hoger cijfer te halen om bijvoorbeeld cum laude af te studeren.

Uitstellen waar het kan

Daarom opperde de raad het invoeren van een tweede herkansing in bijvoorbeeld de kerstvakantie, maar decaan Maarten Kroeze en onderwijsdecaan Suzan Stoter hielden vast aan hun standpunt. “Uit allerlei onderwijskundige literatuur blijkt dat studenten uitstellen waar ze kunnen, dus daarom willen we hen maar één herkansing per jaar geven”, legde Kroeze uit. Het liefst zou hij helemaal geen herkansing aanbieden.

Onbeperkt compenseren

Tegelijk met het terugdringen van het aantal herkansingen wil het bestuur het compensatoir toetsen uitbreiden. Kroeze en Stoter stellen voor dat studenten onbeperkt mogen compenseren, mits ze aan het eind van het jaar een 6 (dus geen 5,5) gemiddeld staan. In theorie zou iemand met vier 4’en en vier 8’en door mogen naar het tweede jaar, maar dit zal vrijwel nooit voorkomen, voorspelt de decaan.

Bezwaren

De raad daarentegen houdt het liefst vast aan de huidige compensatieregeling, waarbij eerstejaars maximaal twee 5’en kunnen compenseren met twee 7’s. Criminologe en raadslid Tamar Fischer noemde het tijdens de vergadering een groot bezwaar dat studenten vakken kunt compenseren die niets met elkaar te maken hebben. “Ik vind het vreemd dat je een 4 voor Methoden van Onderzoek zou mogen compenseren met een 8 voor Inleiding Privaatrecht, omdat je kennis van beide vakken nodig hebt in de rest van je studie.”

Volgens het bestuur is dat geen ramp, omdat het in het eerste jaar gaat om allemaal inleidende vakken. “In het tweede en derde jaar krijgen studenten de kans om deze kennis op te halen”, luidde hun repliek. Tenzij je in de rest van je studie juist de basiskennis mist om dit vak met goed gevolg af te sluiten – bracht de raad hier wat sceptisch tegenin. Compensatoir zal (nog) niet worden ingevoerd in het tweede en derde bachelorjaar.

Uitsluitsel volgende week

Na overleg met de examencommissie en met het commentaar van de faculteitsraad in het achterhoofd, beslist het bestuur deze week of zij vasthoudt aan haar huidige voorstel. Op 29 maart buigt de faculteitsraad zich opnieuw over de plannen en volgt het definitieve advies. LJ