Wie door alle veranderingen in het hoger onderwijs de draad begint kwijt te raken en wil weten wat zijn studie straks zal kosten, kan terecht bij de nieuwe online rekenhulp van DUO.

Er verandert nog al wat vanaf september. De langstudeerboete zal worden geheven en als het kabinet zijn zin krijgt wordt ook de basisbeurs in de masterfase afgeschaft en het ov-reisrecht ingekort. Bovendien krijg je langer de tijd om je studieschuld af te betalen en wordt de partnertoeslag afgeschaft.

Met welke regels krijg je te maken?

De Dienst Uitvoering Onderwijs biedt de helpende hand en lanceert een wizard. Na het invullen van een paar korte vragen – wat voor soort studiefinanciering krijg je, ben je thuis- of uitwonend, et cetera – blijkt met welke maatregelen een student mogelijk te maken krijgt. Wie extra gegevens invult kan per maatregel zien wat dat in zijn geval betekent.

Slag om arm

DUO houdt in de wizard wel een slag om de arm. Nog niet alle maatregelen zijn door de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd. Dat moet in ieder geval voor de zomer gebeuren.

Het rekenprogramma gebruikt de normbedragen voor collegegeld en studiefinanciering zoals die voor 2012 gelden. Ook rondt de wizard af op hele jaren, terwijl een langstudeerboete bijvoorbeeld per maand vertraging wordt opgelegd. Daarom waarschuwt DUO dat de resultaten van de rekenhulp een benadering zijn en dat studenten er geen rechten aan kunnen ontlenen. HOP