Defensie is er niet in geslaagd Nederland te laten zien dat de militairen in Irak nuttig werk hebben verricht. Dit meldt Joop Veen, directeur communicatie van het ministerie van Defensie, tijdens een debat over embedded journalism.

In de Senaatszaal van de Erasmus Universiteit gaat Veen in discussie met fotograaf Jeroen Oerlemans en Sterre Sprengers, beeldredacteur van NRC.Next, over de voor- en nadelen van embedded journalism. Ook het beleid van Defensie wordt bediscussieerd.

Rustig gebied

Bij de missie in Irak in 2003 was het voor Nederlandse journalisten voor het eerst mogelijk om met militairen mee te reizen naar een oorlogsgebied. “In Nederland ontstond het beeld dat onze militairen in een rustig deel van Irak gelegerd waren. Omdat er geen journalisten kwamen, bleef dat beeld bestaan”, legt Veen uit. Toen er op 10 mei 2004 toch een militair sneuvelde, was dit voor veel mensen onverwacht nieuws. Eén van de redenen voor Defensie om vanaf toen journalisten toe te laten binnen de muren van de legerbasis. “We wilden laten zien wat de missie inhield, maar daarin zijn we helaas niet helemaal geslaagd.”

Visie

Volgens fotograaf Jeroen Oerlemans ligt dat aan het feit dat de journalisten alleen meegenomen werden naar de ‘populaire’ plekken. Ze kregen vooral opbouwwerkzaamheden te zien en weinig vechtmissies. “Defensie moet stoppen met het verkopen van een visie.” Oerlemans, zelf ook embedded bij zowel het Nederlandse als het Amerikaanse leger, stelt dat de Amerikanen veel opener zijn. “Je moet als journalist je teksten wel inleveren, maar volgens mij lezen ze die niet eens.”

Veiligheid

Veen is het daar niet mee eens. “Journalisten hebben bij ons alle vrijheid om te praten met de militairen en we stellen verder geen eisen aan publicaties”, zegt Veen. Defensie wil de teksten van tevoren alleen inzien om operationele informatie te schrappen. “Dit doen we om de veiligheid van onze militairen te waarborgen. Journalisten moeten zelf bepalen of ze daarom wel of niet embedded willen gaan.” CH