Studentenbonden ISO en LSVb gaan vanaf dinsdag actievoeren. Volgens de studentenbonden brengt het beleid van staatssecretaris Zijlstra de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar.

De langstudeerboete, extreem dure tweede studies en het verdwijnen van de basisbeurs in de masterfase leiden tot hoge studieschulden, zegt Sebastiaan Hameleers, voorzitter van het ISO. De overhaaste invoering van de maatregel leidt ertoe dat studenten die nu een tweejarige master volgen volgend jaar al hun basisbeurs verliezen: een bedrag van 3200 euro. Volgens de bonden is dat in strijd met de rechtszekerheid omdat zij al begonnen waren aan de master toen de maatregel nog niet effectief was.

Toegankelijkheid

De LSVb maakt zich vooral zorgen over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. “De staatssecretaris zorgt er persoonlijk voor dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs beperkt wordt,” stelt voorzitter Pascal ten Have. “Bovendien raakt hij juist de kwetsbaarste studenten door de aanvullende beurs weg te halen bij studenten met weigerachtige en onvindbare ouders.”

Acties

ISO en LSVb stemmen de acties onderling op elkaar af en zullen er een aantal samen organiseren. De aftrap door het ISO is op aanstaande dinsdag 13 maart om 13.00 bij de TU Delft, waar de bètastudenten met hun tweejarige masteropleiding harder getroffen worden door de maatregelen. In de week van 19 t/m 23 maart organiseren het ISO, de LSVb in samenwerking met hun lidorganisaties de hele week door acties. Op 23 maart is de landelijke slotmanifestatie op de Dam in Amsterdam. Rotterdam wordt niet aangedaan.

HOP, Hein Cuppen