Een aantal derdejaars geneeskundestudenten organiseert 10 maart een gemaskerd galabal voor jongeren met een auto-immuunziekte. Het is een initiatief van de Rode Kruis Studentendesk Rotterdam in samenwerking met Stichting Best.

De studenten hebben zich daarvoor een aantal maanden vrijwillig ingezet om alles rond te krijgen. “Zo hebben we sponsoren geregeld voor bijvoorbeeld het fruit. Maar er moesten ook flyers gemaakt en gedrukt worden, we hebben de promotie gedaan en nog veel meer”, vertelt Zhal Akdogan, één van de initiatiefneemsters. “Al met al kostte dat behoorlijk wat tijd.”

Bewustwording

Het doel van het gala is om jongeren met een auto-immuunziekte, zoals chronische nierziektes of aangeboren hartafwijkingen, een leuke avond te bezorgen. Daarnaast willen ze jongeren die niet ziek zijn bewust maken van de invloed die zo’n ziekte kan hebben. Akdogan: “Er gaat altijd veel aandacht uit naar dodelijke ziektes, dus wij vonden het tijd om deze ziektes een keer onder de aandacht te brengen.” Vandaar dat de media voor het gala zijn uitgenodigd.

In gesprek

In totaal werken er zo’n veertig vrijwilligers op de avond, allemaal jongeren. “We geven ze een paar lichte taken, zoals het helpen bij de chocoladefondue. Ze komen voornamelijk om in gesprek te gaan met de zieke jongeren.” Dat kan tijdens het diner waarbij de vrijwilligers plaatsnemen tussen de zieke jongeren.

Na het diner houden verschillende jongeren een praatje over hun ziekte en wat die inhoudt. Daarna wordt er natuurlijk ook gedanst. Er hebben zich dertig jongeren aangemeld met een auto-immuunziekte. CH