De Nuffic (Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs) gaat samen met het Europees Platform onderzoeken wat Nederlandse scholieren motiveert om voor een tussenjaar in het buitenland te kiezen, voordat ze aan een hogere opleiding beginnen.

Er zijn verschillende redenen waarom de Nuffic wil gaan onderzoeken waarom jongeren voor een gap year kiezen, vertelt Margje Geurts, projectleider Gap Year bij de Nuffic. Ten eerste lijkt het erop dat steeds meer jongeren kiezen voor een zo´n tussenjaar. Daarnaast neemt de druk toe om meteen de juiste studiekeuze te maken, door de strengere regelgeving en minder studiefinanciering. Nu steeds meer universiteiten ook selecteren aan de poort, ontstaat de discussie of een gap year een positief of negatief effect heeft op selectiekansen.

Consequenties voor selectieprocedure

Toch lijken scholieren niet zo goed na te denken over wat voor consequenties een gap year voor hun kans op selectie heeft. De Nuffic en het Europees Platform willen gaan onderzoeken wat jongeren dan juist wel drijft om naar het buitenland te gaan, en wat voor invloed dit heeft op hun uiteindelijke studiekeuze.

Ervaringen

Dominic Kortram en Petra Slits, twee tweedejaars IBCoM (International Bachelor in Communication and Media) studenten, kozen ervoor om na het behalen van hun vwo-diploma een jaartje naar het buitenland te gaan. Ze denken allebei dat hun reis invloed heeft gehad op hun uiteindelijke studiekeuze. Petra: “Ik heb een jaar in Argentinië gewoond, omdat ik nog niet wist wat ik wilde gaan studeren. Na mijn gap year wist ik zeker dat ik iets internationaals wilde gaan doen, vandaar dat ik voor IBCoM heb gekozen.”

Dominic trok als backpacker negen maanden door Australië, en sprak daar veel mensen over hun studie en hoe deze beviel. Hij vertelt dat dit hem heeft meegeholpen om zijn eigen keuze te maken. Beiden benadrukken ze hoeveel ze hebben opgestoken in hun gap year. Dominic: “Als je reist in Australië, of welk ander land dan ook, ben je toch vooral op jezelf aangewezen. Ik denk dat ik hierdoor een stuk zelfstandiger ben geworden.”

Nog een keer

Volgens Geurts zijn studenten die in een gap year naar het buitenland zijn gegaan, eerder geneigd nogmaals de grens over te gaan. Mocht je voor een tweede (of eerste) keer een jaartje de grens over willen gaan, dan kan de Nuffic je daarbij helpen. Zij geven informatie en voorlichting aan studenten die in het buitenland willen studeren of stage lopen.

Ga voor meer informatie naar www.wilweg.nl. IS