Medewerkers van de Erasmus Universiteit geven een 7,4 voor ‘algemene tevredenheid’. Om te weten te komen hoe tevreden iedereen is over het werken bij de EUR, heeft afgelopen november een medewerkersonderzoek plaatsgevonden.

1165 medewerkers hebben de enquête volledig ingevuld en teruggestuurd, dat is een respons van 57,3%. In de benchmark Hoger Onderwijs & Onderzoek werd de algemene tevredenheid gewaardeerd met een 7,6.

Efficiëntie en leiderschap

Thema’s die goed scoren op de EUR zijn efficiëntie en leiderschap. Ten opzichte van de benchmark vinden medewerkers van de EUR dat ze bovengemiddeld in staat worden gesteld om efficiënt te werken. De direct leidinggevende scoort ook goed; hij heeft belangstelling voor het werk, voor de persoon die het werk levert en hij staat open voor suggesties.

Betrokkenheid

Op betrokkenheid wordt minder goed gescoord. De EUR krijgt een 6,9. Niet slecht zou je zeggen, maar in de benchmark, wordt een 7,7 gehaald. Een riant verschil. Dat komt vooral omdat de EUR-medewerker zich niet zo gewaardeerd voelt en een benedengemiddelde samenwerking ervaart binnen de universiteit. Ook het functioneringsgesprek zou beter kunnen.

Verschil per faculteiten

De scores van de verschillende faculteiten voor algemene tevredenheid zijn als volgt:

ESE – 7,7

ESHCC – 7,2

ESL – 6,9

FSW – 7,5

FW – 8,4

iBMG – 7,4

RSM – 7,3

stafdiensten, ssc’s en UB – 7,6

Naar aanleiding van het medewerkersonderzoek zijn verbeterpunten opgesteld. Aan decanen en directeuren is gevraagd voor 1 juli 2012 een plan van aanpak op te stellen om hier werk van te maken.