Neurowetenschapper Chris de Zeeuw van de EUR heeft een advanced grant van 2,5 miljoen euro ontvangen voor onderzoek naar hoe zenuwcellen met elkaar communiceren. Twintig toponderzoekers aan Nederlandse instituten – drie meer dan vorig jaar – kregen zo’n beurs toegekend.

De Zeeuw is er erg blij mee: “Zeker nu er erg weinig geld is voor fundamenteel onderzoek.” Doordat hij nu in staat is zes postdoc-onderzoekers aan te nemen, kan hij zijn onderzoek sneller uitvoeren.

Ervaren

Het is de vierde keer dat de beurzen worden toegekend door de European Research Council, de Europese versie van onderzoeksfinancier NWO. ERC-grants kunnen oplopen tot een bedrag van 3,5 miljoen euro en zijn bestemd voor ervaren topwetenschappers – gemiddelde leeftijd 53 jaar – die er baanbrekend ‘blue sky research’ mee kunnen verrichten. Bij het beoordelen van aanvragen wordt gelet op de kwaliteit van de onderzoeker en niet op nut en noodzaak van het onderzoek in kwestie.

Nederland

Nederlandse wetenschappers kregen twintig beurzen, 6,8 procent van de in totaal 294 toegekende advanced grants. Vorig jaar ging het om zeventien beurzen (6,3 procent) en in 2009 waren het er negentien (7,8 procent).

De Universiteit Leiden haalt vier beurzen binnen en staat daarmee in Nederland aan kop. De Rijksuniversiteit Groningen krijgt er drie, waarvan twee zijn toegekend aan onderzoekers van het UMCG. De Universiteit Twente en de Vrije Universiteit kregen geen enkele beurs toegekend.

Koploper

Nederland staat dit jaar op de zesde plaats in absolute aantallen beurzen. Net als in vorige jaren halen Zwitserland, Italië, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië meer beurzen binnen. Dit laatste land is opnieuw koploper met 68 beurzen, vijftien meer dan vorig jaar. Ook Duitsland zit flink in de lift, en gaat van 45 naar 52 grants. De totale waarde van de beurzen bedraagt 660 miljoen euro. HOP/ TL