De eerste editie van het Erasmus Student Journal of Philosophy (ESJP) is online verschenen. Hierin zullen voortaan halfjaarlijks de beste essays van studenten aan de Faculteit der Wijsbegeerte worden gepubliceerd.

Bij wijsbegeerte worden veel vakken met een essay afgerond, vertelt hoofdredacteur en initiatiefnemer Daan Gijsbertse: “Getalenteerde studenten laten in die essays niet alleen zien dat ze de behandelde literatuur begrijpen, maar ontwikkelen daarin ook eigen ideeën.”

De beste essays zijn daarom volgens hem vaak ook interessant voor andere mensen met belangstelling voor filosofie. “Zonde als zo’n essay alleen door de docent wordt gelezen en vervolgens in een map verdwijnt.” Met dit tijdschrift wil de redactie studenten uitdagen om te publiceren en het uitwisselen van ideeën op de faculteit stimuleren.

Kwaliteit

Docenten nomineren de beste essays die voor hun vakken zijn geschreven. De redactie bestaande uit studenten selecteert daaruit de essays die in aanmerking komen voor publicatie en stuurt deze naar minstens één andere docent en twee redactieleden die optreden als referent en de essays kritisch bekijken en becommentariëren.

Er is daarbij gekozen voor een double-blind peer review procedure, omdat auteurs daarmee kennis maken met het proces dat bij een publicatie in een academisch tijdschrift komt kijken en het de kwaliteit van de essays verder verhoogt. De redactie ontving voor deze eerste editie 15 inzendingen. Daarvan werden er vijf gepubliceerd. De hoofdredacteur hoopt op meer bij de volgende editie.

Andere faculteiten

Zover Gijsbertse weet bestaan er geen vergelijkbare tijdschriften op andere faculteiten of universiteiten. Wel kreeg hij na de verschijning van ESJP een mail van een student geschiedenis van de EUR die graag een vergelijkbaar tijdschrift voor zijn studie zou willen opzetten.

Alle studenten op de Faculteit der Wijsbegeerte zijn per e-mail op de hoogte gesteld van het bestaan van het nieuwe blad. Ook is er via fora en maillijsten voor filosofen, Facebook en Twitter bekendheid aan gegeven. TL

Lees het Erasmus Student Journal of Philosophy.