Meer dan de helft van de Rotterdamse studenten en medewerkers is tegen een fusie met Delft en Leiden. Ruim 80 procent vreest voor ontslagen.

Dat blijkt uit een enquête die Erasmus Magazine hield en die werd ingevuld door 3133 studenten, 558 wetenschappers en 282 ondersteunende medewerkers. 57 procent vindt een fusie geen goed idee (29 procent is voor, 14 procent neutraal). De belangrijkste bezwaren:

  • Het leidt tot een bureaucratische, onbeheersbare organisatie (54 procent)
  • Een fusie is niet nodig voor samenwerking (51 procent)
  • De Erasmus Universiteit moet zijn goede naam behouden (47 procent)
  • Studenten worden een nummer (47 procent)

Weinig vertrouwen

In Delft, waar dezelfde enquête een maand eerder gehouden werd, is zelfs 72 procent tegen een fusie. In Rotterdam komen de felste protesten van de wetenschappers. Ze vinden dat de universiteitsbesturen zich blindstaren op de internationale rankings, wat een van de belangrijke redenen zou kunnen zijn om samen verder te gaan. Bovendien hebben ze weinig vertrouwen in een goede afloop van de operatie. De Erasmus Universiteit, de rijkste van de drie, zou er vooral op moeten inleveren. Over de gehele linie zijn respondenten bang dat een fusie leidt tot het verkwanselen van de huidige drie merknamen.

Wel samenwerken

Een intensievere samenwerking met de universiteiten vinden de studenten en medewerkers overigens helemaal geen slecht idee: op het niveau van onderzoek, of mogelijk zelfs bij masteronderwijs en honours programmes. Dat is waar de komende maanden ook op ingezet wordt. De drie Colleges van Bestuur bieden in het voorjaar van 2012 gezamenlijk een plan aan in Den Haag, waarmee ze aangeven hoe ze zich de komende jaren conform de aanbevelingen van de Commissie-Veerman willen gaan profileren.

Speeltje van de bestuurders

De Rotterdamse voorzitter van het college van bestuur is zich bewust van het feit dat de vergaande samenwerking, zoals die bij de opening van het academisch jaar werd aangekondigd, geen speeltje moet worden van de bestuurders. Met inspraakbijeenkomsten en heisessies wordt geprobeerd draagvlak te creëren en in kaart te brengen hoever wetenschappers bereid zijn te gaan.

En ook een fusie wordt daarbij overwogen. “We zouden geen knip voor onze neus waard zijn als we niet alle mogelijkheden de revue lieten passeren”, aldus Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het College van Bestuur. GM

De volledige rapportage van de enquêteresultaten verschijnt donderdag 1 december 2011 in Erasmus Magazine.