Onderzoekers van het Erasmus MC zijn erin geslaagd om een superdodelijke variant van het vogelgriepvirus te creëren. Zo gevaarlijk dat overwogen wordt om de resultaten niet te publiceren.

Dat meldt de Volkskrant vandaag. Ron Fouchier, hoogleraar virologie aan het Erasmus MC, had van de Amerikaanse gezondheidsautoriteit NIH samen met een aantal andere toponderzoekers de opdracht om uit te zoeken of het relatief onbesmettelijke H5N1-virus zo kon muteren dat het op mensen overdraagbaar werd.

Fataal

De griep komt voor bij dieren, maar krijgt in de regel geen vat op mensen. Als het in zeldzame gevallen wel overslaat is dat fataal. Wereldwijd zijn ongeveerd zeshonderd mensen aan de vogelgriep overleden, onder wie een Nederlandse dierenarts.

Natuurlijke wijze

Fouchier had vijf mutaties nodig om tot de besmettelijke variant van het virus te komen, mutaties die ook op natuurlijke wijze zouden kunnen ontstaan. Daarmee blijkt de scepsis over een mogelijke pandemie (wetenschappers zagen hier eerder geen aanwijzingen voor) ongegrond.

Openbare veiligheid

De vrees is groot dat het virus in verkeerde handen valt. Het wetenschappelijke tijdschrift Science, waar Fouchier zijn bevindingen aanbood, twijfelt of publicatie van de resultaten wel geoorloofd is. Volgen sommige wetenschappers zijn de volksgezondheid en de openbare veiligheid in het geding. Anderen menen dat er sprake is van inperking van de wetenschappelijke vrijheid.

De onderzoekers van het Erasmus MC deden het onderzoek op fretten, die nagenoeg dezelfde immuunhuishouding hebben als mensen. In Japan hebben onderzoekers soortgelijke resultaten boven water gekregen. GM