Langstudeerders gaan komend studiejaar geen drieduizend euro extra betalen, maar nog meer: 3063 euro. Met een rechtszaak hopen studenten het hele bedrag van tafel te krijgen.

Studentenorganisaties ISO, LSVb en LKvV deden gisteren met advocatenkantoor Stibbe een dagvaarding op de bus. Ze willen dat de rechter het verhoogde collegegeld voor langstudeerders tegenhoudt. Staatssecretaris Zijlstra maakt zich niet druk om de dagvaarding. Het zal niet lukken om de langstudeermaatregel via de rechter terug te draaien, meent hij.

Boete is 63 euro meer

In de voorbereiding van de dagvaarding ontdekte voorzitter Sebastiaan Hameleers van het ISO dat het tarief voor langstudeerders al meteen hoger is dan Zijlstra heeft beloofd. De collegegelden worden immers ieder jaar aan de inflatie aangepast, dus de langstudeerboete ook. Het verschil is 63 euro.

‘Het is geen boete’

Hameleers vindt het vooral kwalijk dat staatssecretaris Zijlstra niet van een boete wil spreken, maar van ‘verhoogd collegegeld’. “In principe kun je het collegegeld als scholingsuitgaven van de belasting aftrekken, maar voor de langstudeermaatregel wordt een uitzondering gemaakt: de verhoging is niet aftrekbaar. Dan is het toch duidelijk dat het om een boete gaat?”

Discrimineren

Zo hebben de studenten nog veel meer argumenten. Advocatenkantoor Stibbe schreef op hun verzoek eerder dit jaar een rapport over alle juridische haken en ogen van de maatregel. De wet zou bijvoorbeeld het rechtszekerheidsbeginsel schenden en langstudeerders discrimineren.

Met terugwerkende kracht mag niet

Als er inderdaad sprake is van een boete, zoals Hameleers zegt, dan is de langstudeermaatregel in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Want daarin staat dat mensen niet met terugwerkende kracht mogen worden veroordeeld voor iets wat nog niet strafbaar was toen ze het deden. De ‘langstudeerboete’ wordt ook opgelegd aan studenten die hun vertraging opliepen voordat de wet was aangenomen. HOP