Zowel de Rotterdam School of Management (RSM) en de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) hebben niet genoeg faculteitsraadsleden. Bij RSM is een onvervulde zetel voor een medewerker; bij FSW zijn twee studenten te weinig.

Studenten zitten voor een periode van een jaar in de raad, medewerkers voor twee jaar. Het kost leden zo’n anderhalve dag per week tijd. Bij RSM is er ruimte voor vijf medewerkers en vijf studenten; bij de FSW gaat het om een totaal van zes medewerkers en zes studenten. Studentleden van de faculteitsraad bij de FSW krijgen € 86,22 betaald per vergadering en bij RSM gaat het om € 58,08. Medewerkers krijgen geen vergoeding.

Tijdgebrek

Via Facebook, posters en mondeling heeft RSM geprobeerd nieuwe leden te werven. Hoewel de deadline twee keer is uitgesteld, waren er uiteindelijk in mei nog steeds niet genoeg kandidaten gevonden. De nieuwe raad is vorige maand toen met een lid te weinig begonnen.

Tijdens de faculteitsraadvergadering werd vandaag gespeculeerd over de mogelijke redenen dat er te weinig kandidaten zijn. Tijdgebrek is volgens secretaris Joy Kearney de meest genoemde reden. De huidige leden van de raad willen dit verder onderzoeken en bekijken hoe de faculteitsraad zichtbaarder en bekender kan worden, zodat er de volgende keer meer kandidaten zijn. Mogelijk zouden nieuws en besluiten op intranet gepubliceerd kunnen worden.

Tussentijdse verkiezingen

FSW is van plan om via tussentijdse verkiezingen de vacante plaatsen alsnog zo snel mogelijk in te vullen, zegt voorzitter Harry Daemen. De faculteitsraad van RSM was aanvankelijk niet op de hoogte van deze mogelijkheid, maar bekijkt nu of dit toch kan. Volgens Juridische Zaken zijn er bij vacante plaatsen tussentijdse verkiezingen mogelijk als er duidelijke aanwijzingen zijn dat er een kandidaat is die zich verkiesbaar stelt. De facultaire verkiezingscommissie treft dan een regeling.

Tijdens de faculteitsraadvergadering van RSM stelde ook de net benoemde vicedecaan zich voor: hoogleraar marketing Gerrit van Bruggen. Hij zal afwisselend met decaan Steef van Velde aanwezig zijn en moet de taken verder nog samen met hem verdelen. TL