Eind 2012 zou 15 procent van de ‘gewone’ hoogleraren op de Erasmus Universiteit vrouw moeten zijn, maar dat streefcijfer wordt niet gehaald.

Dat zegt collegevoorzitter Pauline van der Meer Mohr in Erasmus Magazine –  die 20 oktober verschijnt – in een artikel over het gebrekkige aantal vrouwelijke hoogleraren aan de EUR. De vraag in het artikel is: waarom is het toch zo lastig om meer vrouwen hoogleraar te maken? Krijgen ze te weinig kansen door het heersende ‘old boys network’? Of willen vrouwen zelf niet, omdat ze onzeker zijn over hun eigen kunnen?

Vrouwonvriendelijk klimaat

Frits van Engeldorp Gastelaars, die tot mei universitair hoofddocent was bij RSM, vindt het klimaat op de universiteit ronduit vrouwonvriendelijk, is te lezen in het artikel. Hij heeft in zijn carrière al heel wat voorbeelden voorbij zien komen van mannen die voorgetrokken werden en vrouwen die tegengewerkt zijn. Hij pleitte zelfs in de jaren zeventig als voor een voorrangsbeleid voor vrouwen, tevergeefs.

Is quotum de oplossing?

Is het instellen van een quotum dan de enige oplossing? Daar zijn niet alle geïnterviewden het over eens. Kim Putters, hoogleraar bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, denkt wel dat een quotum uiteindelijk de enige oplossing is: “We zijn nu te voorzichtig bezig. Soms zijn er revoluties nodig om evoluties te bewerkstelligen.” LJ

Lees het complete artikel morgen in EM 6.