De Erasmus Universiteit gaat samenwerken met de Jinan University in Guangzhou. Beide universiteiten tekenden daarvoor vrijdag 14 oktober een Memorandum of Understanding.

De samenwerking levert uitwisselingsmogelijkheden op voor studenten en onderzoekers.

De Chinese universiteit lijkt qua profiel sterk op de Erasmus Universiteit met medische, economische, journalistieke, bedrijfskunde- en rechtenstudies. De MoU is een ‘raamovereenkomst’ wat betekent dat het nu aan de faculteiten is om concreet invulling te geven aan het voornemen tot samenwerken.

Uitwisselen

De bedoeling is in ieder geval dat er samengewerkt gaat worden op het gebied van uitwisseling van studenten en staf, gezamenlijk onderzoeken en publicaties.

De havenstad Guangzhou ligt in het zuiden van China ‘vlakbij’ Hongkong en Shenzhen.

Partneruniversiteiten China

Het was het tiende Memorandum of Understanding (MoU) dat de EUR sloot met een Chinese universiteit. De universiteit heeft verder ook afspraken met enkele tientallen partneruniversiteiten in China.

Bij de ondertekening door rector Henk Schmidt waren ook afvaardigingen van de Erasmus School of Economics (ESE) en de Erasmus School of History Culture en Communication (ESHCC) aanwezig. WG