Steef van de Velde is per 1 september benoemd tot decaan van de Rotterdam School

of Management, Erasmus University (RSM). Wat is hij van plan en waarom is hij eigenlijk gekozen? “Dat moet je niet aan mij vragen”, glimlacht Van de Velde (1960), hoogleraar Operations Management & Technology, bescheiden. “Ze hadden er denk ik vertrouwen in dat ik het goed ga doen, dat ik de juiste visie heb.” Wie de nieuwe vice-decaan wordt, maakt de faculteit in oktober bekend.

Internationaal

De selectiecommissie zocht iemand die net zo internationaal georiënteerd was als zijn voorganger en die de intentie had het traject dat door George Yip ingezet is, voort te zetten. Van de Velde, die sinds Yips vertrek interim-decaan was: “Dat ben ik zeker van plan. We hebben altijd goed samengewerkt.” Als vice-decaan, werkte hij al drie jaar drie dagen in de week onder Yip. Hij deed vooral de interne zaken op de faculteit, terwijl Yip meer het gezicht naar buiten was en veel contacten met bedrijven en organisaties in het buitenland aanknoopte.

Er is zowel intern als extern naar een nieuwe kandidaat gezocht, vertelt Van de Velde. Uiteindelijk bleef hij met nog iemand over. Wie weet hij niet. Hoewel de nieuwe decaan natuurlijk niet zoals zijn voorganger uit het buitenland komt, is hij, zegt hij zelf, zeker ook internationaal georiënteerd. “Het feit dat ik hier al twaalf jaar werk, betekent niet dat ik hier vastgeroest ben.”

Nederlandse bedrijven

Van de Velde is dus van plan is Yips werk voort te zetten, maar een verschil met zijn voorganger is in ieder geval dat hij de interne situatie op de faculteit beter kent, omdat hij al langer op de faculteit werkt en altijd meer aanwezig was. “Dan ken je de mensen beter en kun je wat gemakkelijker motiveren. ” Bovendien had Yip de tijd nodig om het Nederlandse onderwijssysteem te doorgronden en had hij af en toe last van de taalbarrière. In de contacten met de Nederlandse bedrijven, waar RSM contact mee heeft, zoals ING en Unilever, zal het feit dat Van de Velde Nederlander is een voordeel zijn, denk hij. “Dan loopt het toch gemakkelijker. George werd echt als een buitenlander gezien.”

Buitenlandse of Nederlandse decaan, RSM blijft internationaal georiënteerd: vanwege de vele internationale studenten en medewerkers blijven interne documenten in het Engels geschreven worden en ook blijft Engels de voertaal tijdens de faculteitsvergaderingen.

Goodwill

Een van de hoofdzaken waar de decaan zich de komende tijd bezig zal houden is het verwerven van fondsen, aangezien er van de overheid steeds minder geld komt. Het is daarom van het hoogste belang om hoog in de rankings uit te komen, omdat dat de beste bedrijven, wetenschappers en studenten trekt. Van de Velde zal zich de komende tijd ook inzetten voor de uitbreiding van de career services voor met name buitenlandse studenten. Behalve ondersteuning bij solliciteren, brengt RSM ze graag in contact met recruters. Zo heeft de vorige decaan gezorgd dat McKinsey hier komt recruteren. Van de Velde: “Dat soort zaken verhoogt de waarde van een diploma ernorm. Zulke contacten willen we daarom graag uitbreiden.”

De decaan benadrukt dat het opbouwen en onderhouden van zulke relaties veel tijd kost. “Vandaar dat George Yip veel op pad was. Het creëert veel goodwill. Dat heeft zijn vruchten duidelijk afgeworpen.” Van de Velde heeft ervoor gekozen zelf wat minder te gaan reizen en deze taak meer te verdelen. “Volgens mij werkt dat in deze fase beter. In totaal zal er niet minder gereisd worden, maar ik wil graag dat hoogleraren deze taak ook oppakken, via bijvoorbeeld alumni events.” Komende maand staan echter al aardig wat reisjes op zijn programma: onder andere naar Cairo, Oslo en Beirut, waar een nieuwe opleiding opgezet wordt. TL