Het grootste deel van de VWO-eindexamenkandidaten heeft geen idee wat de langstudeerregeling is. Meer dan de helft heeft er nog nooit van gehoord.

Dat blijkt uit onderzoek van het Risbo. Slechts een derde van de geïnterviewde scholieren is vaag bekend met de regeling. Minder dan een vijfde weet ook daadwerkelijk wat de regeling inhoudt.

Kritiek

Voor het onderzoek zijn ruim honderd Rotterdamse VWO6-leerlingen geïnterviewd. De gesprekken vonden plaats in mei, toen staatssecretaris Zijlstra met zijn plannen veelvuldig in het nieuws was en de kritiek van studentengroeperingen en universiteiten breed uitgemeten werd.

Geen rol

Als de scholieren wel bekend zijn met de langstudeerboete, voorziet het grootste deel geen problemen. Bijna driekwart heeft al voor een studie gekozen, en daarvan geeft 85 procent aan niet van keuze te veranderen. Bij de twijfelaars ligt dat percentage iets lager en zeggen drie op de vijf geïnterviewden dat de langstudeerboete geen rol speelt bij de studiekeuze.

Gek

Er is opvallend weinig protest, zelfs bij de zwevende kiezers. “Ik moet zeggen dat ik het er eigenlijk wel mee eens ben dat deze regeling er komt”, zei een jongen die nog niet weet wat hij wil gaan studeren tegen de onderzoekers. “Het klinkt misschien gek voor een aanstaande student, maar […] daar moet gewoon een beetje druk op gezet worden. Je moet er niet zomaar even twee jaar te lang over kunnen doen.”

Switchmogelijkheden

Respondenten die naar eigen zeggen wel beïnvloed worden door de regeling, geven aan beter na te denken over hun keuze, maken zich zorgen over switchmogelijkheden en denken harder te moeten studeren. Ook verwachten ze eerder te kiezen voor een makkelijke studie en minder nevenactiviteiten te kunnen ontplooien. GM