Nederland is opnieuw gestegen op de lijst van meest concurrerende economieën ter wereld: we zijn Japan voorbij en staan nu nummer zeven. Vorig jaar ging Nederland ook al twee plaatsen omhoog.

Helemaal bovenaan in het klassement staat nog altijd Zwitserland. Singapore en Zweden wisselen van plek en staan nu respectievelijk tweede en derde. Nederland hoeft verder alleen Finland, de Verenigde Staten en Duitsland boven zich te dulden.

Politiek gevoelig

Het is een politiek gevoelige score. Nederland wil graag in de top vijf uitkomen van de ‘Global Competitiveness Index’, die het World Economic Forum jaarlijks publiceert (pdf), en lijkt nu redelijk op weg.

De index is uit verschillende deelscores samengesteld, waarop Nederland soms iets hoger en soms iets lager scoort. Het Nederlandse hoger onderwijs krijgt de achtste plaats toebedeeld. Dat komt met name door de beschikbaarheid van onderwijs: daarin zijn we de nummer twee van de wereld. De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs krijgt de tiende plek toebedeeld.

Beste hoger onderwijs

Uiteindelijk staat het Nederlandse hoger onderwijs boven landen als Noorwegen (15), de Verenigde Staten (13) en Groot-Brittannië (16). Finland heeft volgens de economen het beste hoger onderwijs ter wereld, waarna Zweden, Zwitserland en Singapore volgen. Ook België staat boven Nederland: op nummer vijf. Verder doen Denemarken en Duitsland het net iets beter.

Hoogleraar Henk Volberda van de Erasmus Universiteit Rotterdam verzamelde de data voor Nederland. De uitkomst toont volgens hem aan dat Nederland een hoogwaardige kenniseconomie begint te worden. In het jaar 2000 stond Nederland nog vierde op de wereldindex, maar zakte twee jaar later naar de dertiende plaats. Sindsdien krabbelt Nederland weer op.

Nieuwe technologieën

Nog een interessante factor van de ranglijst: technological readiness. Daarin zakt Nederland van drie naar vijf, maar dat is nog altijd een hoge score: Nederlanders blijken redelijk in staat nieuwe technologieën en ict-toepassingen te gebruiken. Maar dit wil niet zeggen dat we de nieuwe snufjes zelf verzinnen: de eindklassering op ‘innovatie’ is slechts nummer twaalf. HOP