Gewijzigd 06-09-11 14.00 UUR

Mr. Leo de Oude is 31 augustus op 75-jarige leeftijd overleden. Een dag later stierf oud-rector prof.dr. Jan Sperna Weiland (86).

Leo de Oude (foto: RvdH)

Beide heren waren lange tijd aan de Erasmus Universiteit verbonden. Leo de Oude ruim 40 jaar. Hij was o.a. 10 jaar directeur van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, directeur Onderwijs-, Onderzoek- en Studentenzaken, adjunct-secretaris van het College van Bestuur en eerste directeur van het Erasmus Expo- en Congrescentrum. Tot aan zijn overlijden was hij actief in de universitaire kunstcommissie en voorzitter van het Gepensioneerden Overleg van de EUR.

Filosofie als ‘interfaculteit’

Jan Sperna Weiland was van 1974 tot 1991 verbonden aan de Rotterdamse universiteit, onder andere als decaan van de Faculteit der Wijsbegeerte en rector magnificus. Sperna Weiland vond dat filosofie een cruciale rol moest vervullen binnen de EUR-faculteiten en pleitte daarom voor een huisfilosoof bij iedere faculteit.

Jan Sperna Weiland in 1990 (Foto: LW)

HOVO

Volgens filosoof Awee Prins had de emeritus-hoogleraar Wijsgerige antropologie en fenomenologie goede banden met de gemeente Rotterdam en de landelijke politiek, waardoor hij veel voor de de faculteit Wijsbegeerte en de EUR heeft kunnen bereiken. Bovendien heeft Sperna Weiland in 1988 een grote rol gespeeld bij het oprichten van Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) (tot het laatst toe gaf hij hier colleges) en de studierichting Bedrijfskunde. LJ/EUR