Het gaat om de inhoud, niet om de vorm. Dat zei Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van het college van bestuur, bij de opening van het academisch jaar op maandag 5 september over de fusieplannen met de universiteiten in Delft en Leiden.

De drie Zuid-Hollandse instellingen bereiden een vergaande samenwerking voor, die ‘mogelijk uitmondt’ in een fusie. Maar volgens de collegevoorzitter wordt er geen handtekening gezet voordat de komende maanden ‘een open dialoog’ is gevoerd met de universitaire gemeenschappen, studenten, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en politiek. De Erasmus Universiteit wil ‘geen onomkeerbare beslissingen nemen zonder overleg met de direct betrokkenen’, aldus Van der Meer Mohr.

NRC-artikel

Deze zomer ontstond een klein relletje, naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad, waaruit het leek of een fusie al in kannen en kruiken was. Men sprak vervolgens van bestuurlijke borstklopperij en waarschuwde voor Inholland-achtige taferelen. Daarop reageerde Van der Meer Mohr terughoudend. De voorzichtigheid waarmee de collegevoorzitters in Leiden, Delft en Rotterdam nu naar buiten treden – ze hadden de openingsspeeches onderling afgestemd – is bedoeld om deze negatieve sentimenten in de kiem te smoren.

Profilering

De drie Zuid-Hollandse instellingen zouden voor elkaar geschapen zijn vanwege de ‘complementaire wetenschappelijke en maatschappelijke profielen’. Van der Meer Mohr hamerde op het belang van profilering en kwaliteit in een klimaat waarin de concurrentie om studenten en onderzoeksgelden hand over hand toeneemt. “Een dergelijke impuls vraagt om meer dan vrijblijvende samenwerking.”

Wettelijk onmogelijk

Ondertussen kwam het echte nieuws uit de hoofdstad. Bij de opening van het academisch jaar van de Universiteit van Amsterdam zette staatssecretaris Zijlstra, die eerder nog had gezegd dat fusies wettelijk onmogelijk waren, de deur op een kier voor toekomstige samensmelting van universitaire instellingen.

Reacties

Tijdens de borrel peilde Erasmus Magazine de reacties onder prominenten:

  • Anton van Rossum, voorzitter Raad van Toezicht EUR: “Ik ben positief; er wordt ook al veel samengewerkt. Laat nu komend jaar eerst maar eens duizend bloemen bloeien voor we spreken over de vorm van samenwerking. Het heeft geen zin zenuwachtig te worden van het woord fusie, word eerst maar eens zenuwachtig over intensievere samenwerking. Samen kun je meer geld halen uit Brussel dan in je eentje, daar heb je geen fusie voor nodig.”
  • Korrie Louwes, wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie, gemeente Rotterdam: “Ik ben blij dat het initiatief van de universiteiten van Rotterdam, Delft en Leiden handen en voeten krijgt. De wereld van innovatie is veel groter dan het postcodegebied van Rotterdam; ik kom zelf ook geregeld op de universiteiten van Delft en Leiden. Ik heb er alle vertrouwen in dat het huidige College van Bestuur van de Erasmus Universiteit met behoud van de sterke naam uiteindelijk de beste vorm van samenwerking zal vinden. Onze steun hebben ze.”
  • Gert Jan Kleinrensink, hoogleraar Anatomie aan het Erasmus MC: “Wij werken al jaren samen met Industrieel Ontwerpen in Delft: ik geef een cursus Anatomy for engineers. Prima dus, als dat geïntensiveerd wordt. Maar een fusie lijkt mij heilloos. Elke universiteit heeft zijn eigen identiteit. En wat moeten we met twee medische faculteiten? Het gaat hier om een bestuurlijke exercitie.”
  • Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities en actief in zowel Delft als Rotterdam: “We kunnen ontzettend veel van elkaar leren. Kennis over energie hebben we hier bijvoorbeeld niet. En in Delft zitten techneuten die hopeloos verstrikt raken in bedrijfskundige processen. Fantastisch idee dus, zo’n fusie. Bestuurders moeten alleen niet aan komen zetten met die rankings. Het is flauwekul dat je meer internationale studenten trekt als je groter bent. In Shanghai hebben ze nog nooit van de Erasmus Universiteit gehoord.”
  • Dirk Jan van den Berg, collegevoorzitter TU Delft: “Fusie is geen vies woord en wij sluiten het niet op voorhand uit; het is een mogelijk antwoord – niet meer en niet minder – op de vraag welke structuur het beste past bij onze gezamenlijke ambitie en onze positionering in de wetenschappelijke wereld.” (In Delta, weekblad van de Technische Universiteit Delft).
  • Paul van der Heijden, Rector Magnificus en collegevoorzitter van de Universiteit Leiden: “De colleges van bestuur van de Erasmus Universiteit, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden zijn ervan overtuigd dat intensieve samenwerking van de drie instellingen de beste kansen voor de toekomst biedt. Op weg naar één gezamenlijke strategie. […] Alleen op die manier zijn de middelen vrij te spelen om in het globale wetenschappelijke concurrentiegeweld om ons heen een rol van betekenis te blijven spelen.” GM/WG (Foto’s RvdH)