Studentenorganisatie ISO en de Centrale Studentenraad van de UvA beschuldigen staatssecretaris Zijlstra van politieke inmenging bij de benoeming van een nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Universiteit van Amsterdam.

Volgens de studenten wil de staatssecretaris een voorzitter benoemen die niet alleen voorstander is van verregaande samenwerking tussen met de Vrije Universiteit, maar ook “de juiste politieke kleur” heeft.

Tien kandidaten afgewezen

De studenten maken dat op uit een gesprek dat zij hadden met Koos van der Steenhoven, de door de staatssecretaris aangestelde ‘formateur’. Deze voormalige topambtenaar van OCW werd in juli aangesteld. Volgens de studentenorganisaties gebeurde dat nadat een voorstel van de UvA tot twee keer toe was afgewezen. De universiteit had in totaal tien kandidaten voorgedragen. Van de formateur kregen de studenten te horen dat het “politiek niet haalbaar was”, zegt Ad Korf, voorzitter van de Centrale Studentenraad.

Afwijzing niet gemotiveerd

Een uitgebreidere verklaring hebben de studenten niet gehad volgens Korf. “Een motivatie van de afwijzing is bij de tweede voordracht wettelijk verplicht.” Ze zeggen te zijn “geschrokken van deze inmenging in de academische onafhankelijkheid van de universiteit”.

Studenten willen inzage

Volgens ISO-voorzitter Sebastiaan Hameleers zou het helpen wanneer de studenten inzage krijgen in de motivatie om de andere voordrachten af te wijzen. Volgens een woordvoerder van staatssecretaris Zijlstra zijn de door de UvA voorgedragen kandidaten wel degelijk gemotiveerd afgewezen. Of de studenten inzicht kunnen krijgen in de achtergronden voor afwijzing, weet hij niet. De beschuldiging van een politieke benoeming doet hij af als “totale onzin”.

Zijlstra heeft vrije keus

Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens van de Universiteit van Tilburg laat desgevraagd weten dat de staatssecretaris de vrije keus heeft bij de benoeming van de voorzitter van een raad van toezicht. Beschuldigingen van een partijpolitieke benoeming zouden daarom moeilijk hard te maken zijn. HOP