Steeds meer studenten lenen steeds hogere bedragen. Het Nibud waarschuwt dat ze “grip op hun geld” moeten houden en komt met een site waarop te zien is welke gevolgen de leningen hebben voor hun toekomstige budget.

Kwart leent

De gemiddelde studieschuld van aflossers die dit jaar startten met afbetalen bedroeg 14.657 euro. Voor de huidige generatie – een kwart van de studenten leent – wordt dat naar schatting 15.360 euro.

Schuld stijgt

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting vreest dat die bedragen komende jaren verder stijgen door de langstudeerboete, het wegvallen van de basisbeurs voor masterstudenten en het inperken van het reisrecht. Het Nibud begon daarom vorig jaar al met cursussen waarbij studenten elkaar voorlichten over financiën en komt nu met de ‘studieleenwijzer’.

Studieleenwijzer

Met het programma kunnen studenten en afgestudeerden berekenen hoeveel ze maandelijks zullen moeten aflossen en wat er gebeurt als de rente – nu anderhalf procent – stijgt. Daarnaast wordt een voorbeeldbegroting gemaakt met een gemiddeld startsalaris en andere vaste lasten. Studenten kunnen de parameters aanpassen, zodat ze een overzicht krijgen van de impact die hun schuld op hun budget heeft.

Rente  

Bij de Dienst Uitvoering Onderwijs konden studenten al uitrekenen wat hun schuld zou gaan kosten, maar daarvoor moest je wel flink wat gegevens bij de hand hebben. Om die reden ontwikkelde afgestudeerd bewegingswetenschapper Maarten van de Heuvel dit voorjaar al een ‘tool’ waarbij studenten onder andere konden zien welk deel van hun aflossing op ging aan rente: watkostmijnstudieschuld.nl.

Jokermaanden

Op die site wordt – in tegenstelling tot het Nibudprogramma – ook al rekening gehouden met de zestig ‘jokermaanden’ die aflossers vanaf januari 2012 kunnen inzetten bij DUO. In die maanden hoeft er niet te worden afgelost, maar loopt de rente gewoon door. Van de Heuvels site rekent uit wat dat kost. HOP