Drie cultuursociologen hebben een subsidie van de NWO gekregen om onderzoek te doen naar complotdenken.

Verborgen allianties tussen bijvoorbeeld moslims, de staat, politieke partijen, multinationals en wetenschappelijke onderzoeksinstituten. Ook in Nederland zijn complotdenkers te vinden.

Cultuursociologen Peter Achterberg, Stef Aupers en Dick Houtman hebben een subsidie van 208.000 euro gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) om hier onderzoek naar te doen.

Ze gaan tijdens het vierjarige onderzoeksproject via kwalitatief en kwantitatief onderzoek na welke discoursen, thema’s en theorieën centraal staan in het complotdenken. Ook onderzoeken ze waarom Nederlanders zich inlaten met complottheorieën en of affiniteit met complotten te verklaren is vanuit sociologische theorieën over cultureel onbehagen in moderne samenlevingen. TL