Wie een pre-master wil volgen, moet dat van de regering in de ‘uitlooptijd’ van zijn bachelorfase doen. Anders geldt de langstudeerboete.

Dit zei Zijlstra gisteravond in de Eerste Kamer bij de behandeling van de wet verhoogd collegegeld langstudeerders. In deze wet staat dat studenten vanaf september 2012 jaarlijks drieduizend euro extra collegegeld moeten betalen zodra ze meer dan een jaar uitlopen in hun eerste bachelor- of masteropleiding.

 

Uitlooptijd

Schakelaars blijven hierbij niet buiten schot, bleek uit Zijlstra’s woorden. Ook al hebben ze hun bachelordiploma al op zak, het schakelprogramma gaat alsnog meetellen voor hun uitlooptijd in de bachelorfase. Het is een onverwachte wending in het geharrewar over de hoge kosten voor pre-masters en schakeltrajecten. Studenten zijn soms duizenden euro’s kwijt aan zulke schakelcursussen, omdat ze tegenwoordig het hoge instellingscollegegeld ervoor moeten betalen. Tot dit studiejaar was dat anders en werden ze gewoon bekostigd.

 

Lage collegegeld

Zijlstra heeft twee keer slecht nieuws voor schakelaars. Vorige week schreef hij in zijn strategische agenda dat pre-masterstudenten het wettelijke (lees: lage) collegegeld mochten gaan betalen. Maar dat blijkt alleen te gelden voor schakelprogramma’s van maximaal een half jaar, terwijl die in de meeste gevallen een vol collegejaar duren. Altijd prijs dus: pre-masters van een half jaar tellen door voor de langstudeerboete, langere programma’s kosten een kapitaal omdat de universiteit het instellingstarief kan rekenen.

Nominale studieduur

Enkele senatoren keken hiervan op. Roel Kuiper van de ChristenUnie – tevens bijzonder hoogleraar wijsbegeerte te Rotterdam – betoogde dat de schakelprogramma’s eigenlijk bij de ‘nominale’ studieduur moesten worden gerekend, hetzij in de bacheloropleiding, hetzij in de masteropleiding. Ze moesten in elk geval niet meetellen voor de uitlooptijd. Hij diende een motie in.

Aansprakelijk

Zijlstra gaf geen krimp. Hij zei alleen dat schakelaars niet als masterstudenten mogen worden ingeschreven. Gebeurt dat toch en raken studenten daardoor in de problemen met hun uitlooptijd, dan kunnen ze hun opleiding daarvoor aansprakelijk stellen. Verder ontraadde hij Kuipers motie, die later inderdaad werd verworpen.

Gecomprimeerde bacheloropleidingen

Cursussen die langer dan een half jaar duren, beschouwt Zijlstra naar eigen zeggen niet als ‘schakelcursussen’ maar als gecomprimeerde tweede bacheloropleidingen. Schrale troost is dat de opslag voor langstudeerders niet geldt als een student het instellingstarief al betaalt.