Na een eerdere poging om betaald parkeren tegen te houden, stemde de Universiteitsraad gisteren toch in met het mobiliteitsplan. Vanaf 1 januari 2013 moeten medewerkers betalen als ze met de auto naar de universiteit komen. Met uitzondering van een kleine groep lage inkomens.

De kogel is door de kerk. Het voorstel duurzaam mobiliteitsbeleid, met daarin het voornemen om betaald parkeren in te voeren, is dinsdag 21 juni aangenomen door de Universiteitsraad. De studentgeleding, die adviesrecht heeft, was akkoord. Maar belangrijker: ook de personeelsgeleding, die met haar instemmingsrecht roet in het eten kon gooien, besloot genoegen te nemen met een paar kleine aanpassingen en stemde in meerderheid voor.

De gevolgen:

  • Vanaf 1 januari 2013 wordt gefaseerd betaald parkeren ingevoerd
  • Medewerkers betalen het eerste jaar €1, het tweede jaar €1,75 en het derde jaar €2,50 per dag
  • Studenten gaan vanaf komend collegejaar al op de bon: €1,50 per uur, met een maximum van €10 per dag (een aanzienlijk verschil met de medewerkers, maar studenten betalen nu ook al)
  • Er komt vrijstelling voor medewerkers die in schaal 7 of lager zitten, meer dan 1 procent van hun netto inkomen aan parkeerkosten kwijt zijn en waarvoor het openbaar vervoer geen redelijk alternatief is

Het belangrijkste verwijt van de U-raad, dat de lage inkomens onevenredig hard geraakt zouden worden door de circa vijfhonderd euro parkeergeld per jaar, is deels weggenomen met de vrijstellingsregel. Deze medewerkers (schaal 7 of lager en minimaal 1 procent inkomensdruk) worden gespaard, mits ze met het openbaar vervoer anderhalf keer zo lang onderweg zijn als met de auto. Collegelid Bart Straatman benadrukte dat het om een kleine groep gaat: niet meer dan veertig mensen.

Meer dan een parkeernotitie

Het mobiliteitsplan, dat als doel heeft om het autogebruik terug te dringen van 36 naar 25 procent, is overigens veel meer dan een parkeernotitie. Het bevat een reeks aan maatregelen die moet bijdragen aan de niet geringe ambitie om van Woudestein ‘een van de duurzaamste campussen van heel Europa’ te maken. Vanaf medio 2012 krijgen medewerkers OV-trajectkaarten vergoed en er worden ‘individuele mobiliteitsadviezen’, ‘probeerkaartjes’ en subsidieregelingen voor elektrische fietsen en scooters geïntroduceerd.

Maar het betaald parkeren deed veruit het meeste stof opwaaien in de U-raad, ook afgelopen dinsdag, tijdens de laatste bijeenkomst van het seizoen.

Partijtje armworstelen

Het was een rommelige vertoning. De vergadering werd om de haverklap geschorst, waarop niet-raadsleden de zaal moesten verlaten en er nog een haastig partijtje armworstelen tussen Bart Straatman en U-raad georganiseerd werd. Slakken, zout, water, wijn – dat idee.

Het plan zorgt voor ‘onrust op de werkvloer’ (Ben Bode, Rotterdam School of Management), is een aanslag op het budget van alle werknemers (Marc Schauten, Erasmus School of Economics) en werkt inkomensongelijkheid in de hand (Tim de Mey, Faculteit der Wijsbegeerte). 

Financiële prikkel

Straatman – die bij aanvang van de vergadering in de overtuiging was dat er op basis van een commissiebijeenkomst al een principe-akkoord lag – nam, enigszins ongeduldig, voor de zoveelste keer notie van de bezwaren. Om vervolgens zijn basispropositie te herhalen: een financiële prikkel is het meest effectieve middel om mensen uit de auto te krijgen.

Maar uiteindelijk kwam er dus een instemming. Kleine domper voor de U-raad was nog wel dat het streefpercentage van 25 procent niet vaststaat. Het kan best zijn dat dat richtgetal de komende jaren verlaagd wordt, aldus Straatman. De hoop dat het misschien bij een parkeertarief van een euro zou blijven, als de doelen daarmee gehaald zouden worden, werd zo van tafel geveegd.

Venijn richting bestuursbanken

Tijdens de rondvraag stelde Marc Schauten, overduidelijk niet tevreden met het resultaat van de vergadering, de vraag hoe het Collegeleden eigenlijk naar de universiteit komen. Het was niet het enige venijn dat deze middag richting bestuursbanken geslingerd werd. Pauline van der Meer Mohr – die, zo is algemeen bekend, een auto met chauffeur heeft – reageerde laconiek. “Ik heb nog nooit op de campus geparkeerd. Erg duurzaam dus.” GM

Bekijk ook de video over betaald parkeren op de campus: wat vinden studenten en medewerkers ervan?