De EUR staat op de vierde plaats van de eerste valorisatie-ranking van Nederlandse universiteiten die vorige week is verschenen. De Technische Universiteit Delft weet van de dertien Nederlandse universiteiten kennis het best te verzilveren.

De valorisatie-ranking, een onderzoek naar de prestaties van alle Nederlandse universiteiten op het gebied van ondernemerschap, communicatie en samenwerking van adviesbureau ScienceWorks, is gepubliceerd in weekblad Elsevier

Kritiek

Volgens het kabinet-Rutte moet wetenschappelijk onderzoek vooral geld opleveren. Valorisatie, het creëren van economische en maatschappelijke waarde uit wetenschappelijke kennis, past daarom volledig in de lijn van het beleid. Critici hekelen echter het toenemende bedrijfsmatige denken op universiteiten en waarschuwen voor de invloed van het bedrijfsleven op de wetenschap.

Meer valoriseren

Het College van Bestuur van de EUR wil ook meer aandacht voor voor valorisatie van onderzoek. Om dit te bereiken is sinds een aantal maanden beleidsmedewerker Monique van Donzel aangesteld. Ze is blij met de vierde plaats voor de EUR op de ranglijst, maar is ervan overtuigd dat nog niet alle mogelijkheden voldoende benut worden.

Producten

Vooral het Erasmus MC slaagt er tot nu toe in om onderzoek te valoriseren. Hier is ook het Technology Transfer Office gevestigd, waar kennis omgezet wordt in producten en andere technische toepassingen. De valorisatie of waardebepaling van de alfa en gamma-wetenschappen, zoals op Woudestein, staat nog in de kinderschoenen. De waarde hiervan is een stuk moeilijker aan te tonen of er wordt nog weinig aandacht aan besteed.

Gewin of nut

Toch, van niet al het onderzoek is het maatschappelijk nut aan te tonen en met een groot deel is geen economisch gewin te behalen. Volgens Van Donzel blijft ook dit soort onderzoek belangrijk voor de EUR: “Het is goed om met valorisatie rekening te houden, maar het moet niet doorslaggevend worden”, zegt ze. “Onderzoek moet niet enkel gedaan worden omdat het goed in de markt ligt. Tegelijkertijd wordt er bij de beoordeling van subsidievoorstellen wel steeds vaker gekeken naar de valorisatiemogelijkheden, ook voor alfa en gamma. Daar moeten wetenschappers rekening mee gaan houden.”

Ondernemend

Universiteiten blijken elk op hun eigen terrein succesvol te kunnen zijn. Zo is de Universiteit van Tilburg in de valorisatie-ranking koploper als het gaat om aanwezigheid in de media en het publieke debat. De Technische Universiteit Eindhoven blinkt uit in samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de overheid en de Universiteit Utrecht verdient het meeste geld aan samenwerkingscontracten. In de ranking wordt uitgegaan van drie typen universiteiten: de ondernemende, samenwerkende en communicerende universiteit. De EUR komt vooral als ondernemende universiteit naar voren. TL

Top-10 Elsevier/ScienceWorks Valorisatieranking 2011:

1.      TU Delft

2.      Universiteit van Amsterdam

3.      Wageningen University

4.      Erasmus Universiteit Rotterdam

5.      Tilburg University

6.      Universiteit Twente

7.      Universiteit Utrecht

8.      Technische Universiteit Eindhoven

9.      Radboud Universiteit Nijmegen

10.    Rijksuniversiteit Groningen