Het Erasmus MC heeft een test ontwikkeld om te onderzoeken of een patiënt aanleg heeft voor diabetes type 2 op latere leeftijd.

Eric Sijbrands, één van de onderzoekers, vertelt: “Het is een aanvulling op de reguliere testen. We kunnen nu vroegtijdig opsporen of iemand een verhoogde kans op diabetes type 2 heeft.” De test blijkt een goede voorspeller te zijn, waardoor tijdig kan worden ingegrepen. Bijvoorbeeld met behulp van medicatie, maar ook door leefstijladviezen. Hiermee zou de diabetes uitgesteld of zelfs voorkomen kunnen worden.

Leefstijl aanpassen

Er zijn verschillende zaken die nog moeten worden onderzocht op het gebied van de aanpassingen in leefstijl van risicogevallen. Te denken valt aan een specifiek dieet. Het zou volgens Sijbrands goed mogelijk zijn dat het gunstiger is om vaker kleine porties te eten op een dag, dan drie maaltijden.

De komende tijd zullen dergelijke veronderstellingen verder worden onderzocht. Daarnaast zal de onderzoeksgroep bekijken of personen die niet tot de risicogroep horen, ook getest kunnen worden.

Leidt overgewicht tot suikerziekte?

Vaak wordt aangenomen dat een hoog gewicht diabetes type 2 veroorzaakt. Toch hoeft dit niet per se zo te zijn. Sijbrands: “Iemand met een gezond eetpatroon die regelmatig beweegt, heeft weliswaar een kleinere kans, maar is niet uitgesloten van deze vorm van diabetes. Wanneer het vaak in de familie voorkomt, blijft de kans bestaan. Andersom krijgt iemand met overgewicht, in wiens familie de ziekte niet of nauwelijks voorkomt, niet automatisch diabetes.”

Diabetes type 2

Deze vorm van suikerziekte wordt veroorzaakt door slecht functionerende bètacellen in de alvleesklier, die te veel insuline produceren (hyper) of te weinig (hypo). Wanneer de ziekte vaker voorkomt in de familie, is de kans dat je zelf diabetes type 2 krijgt groter. Bij een gezond persoon zorgen de bètacellen in de alvleesklier voor opname van glucose in het lichaam, met behulp van insuline. Glucose is een bron van energie.  MvB