Slachtoffers van seksueel misbruik van de Rooms-Katholieke kerk moeten schadevergoedingen van 5.000 tot 25.000 euro krijgen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt 100.000 euro betaald.

Dit adviseerde de commissie onder leiding van Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de EUR maandag. De compensatieregeling omvat een indeling in vijf categorieën afhankelijk van de ernst van het misbruik. Een onafhankelijke commissie van deskundigen die geen binding hebben met Rooms-katholieke instellingen gaat hierover uitspraak doen. De regeling kan de Kerk naar schatting zo’n 5 miljoen euro kosten. De Kerk zou hierdoor niet in financiële problemen komen.

Bewijs

Voordat de compensatiecommissie een zaak behandelt, moeten het misbruik en de aard daarvan zijn vastgesteld, bijvoorbeeld door de klachtencommissie van Hulp en Recht (de kerkelijke instelling die ondersteuning biedt aan slachtoffers van seksueel misbruik) of de rechter. Ook erkenning van het misbruik, al dan niet na een bemiddelingstraject, geldt als bewijs.

Vorig najaar kreeg de commissie het verzoek van de Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie van Nederlandse Religieuzen om te adviseren over genoegdoening na seksueel misbruik van minderjarigen. Lindenbergh werd gevraagd vanwege zijn deskundigheid op het gebied van letselschade en smartegeld. De regeling is georiënteerd op het Nederlandse recht.

Siewert Lindenbergh

Genoegdoening

De Nederlandse Bisschoppenconferentie en het bestuur van de Konferentie Nederlandse Religieuzen laten in een reactie weten: “In het kader van genoegdoening is financiële compensatie alleen (echter) niet toereikend. Hulpverlening, erkenning en excuses maken evenzeer deel uit van een traject van genoegdoening na het leed dat is teweeggebracht.”

Rooms-katholieke instellingen kunnen bij de compensatiecommissie geen beroep doen op verjaring of het ontbreken van aansprakelijkheid. Ook is hoger beroep niet mogelijk. Betaling vindt plaats zonder voorwaarde van finale kwijting door slachtoffers. Dat betekent dat zij ook via andere wegen nog genoegdoening kunnen proberen te krijgen.

Weinig media-aandacht

Lindenbergh wilde EM niet te woord staan, maar liet aan de afdeling persvoorlichting van de EUR weten: “Het leed is natuurlijk niet in geld uit te drukken, maar als het op compensatie aankomt, is er geen alternatief. Een model met categorieën maakt de regeling inzichtelijk en werkbaar. Door de eenvoud duurt de procedure kort en hoeft het leed van de slachtoffers niet telkens te worden uitgemeten.”

De commissie bestaat behalve Lindenbergh uit J. Meyst-Michels, advocaat in Utrecht en J. Wildeboer, advocaat in Rotterdam. Allen zijn door de R.K-kerk gevraagd. Beide advocaten treden op als advocaat van de Kerk in misbruikzaken. Lindenbergh verzekerde in nrc.next van dinsdag dat zij onafhankelijk advies uit hebben gebracht.  TL