In de toekomst kunnen universiteiten en hogescholen studenten ook na het tweede studiejaar nog wegsturen, laat staatssecretaris Halbe Zijlstra aan de Eerste Kamer weten.

In februari had Zijlstra al gezegd dat hij naar de mogelijkheden keek van een bindend studieadvies in latere studiejaren, maar toen klonk hij nog afhoudend: “Zorgvuldigheid is geboden, omdat de uitwerking hiervan grote gevolgen kan hebben voor studenten.” Hij wilde eerst de wenselijkheid en voorwaarden onderzoeken.

Uitzondering

Deze keer klinkt hij fermer. In zijn antwoord op vragen van de CDA-fractie wijst hij op de plannen die hij nog vóór de zomer zal presenteren. Studievertraging moet weer de uitzondering worden in plaats van de regel, zegt hij. “Daarbij passen maatregelen zoals een bindend studieadvies na het tweede jaar.”

Luie studenten

D66 en SGP hadden hier al eerder om gevraagd. Boris van der Ham zei in een kamerdebat: “Wij hebben het niet zo op luie studenten die niets meer doen. Daarom geven wij hogescholen en universiteiten het recht om hun na een aantal jaren een bindend studieadvies te geven. Men kan dan zeggen: jongen, je doet niks, dus eruit! Een beetje strenge aanpak mag wel. Ik hoor ook studenten zelf zeggen dat zulke studenten moeten worden aangepakt.”

Weinig zin

Maar voorzitter Guy Hendricks van het Interstedelijk Studenten Overleg denkt er anders over. “Van de studenten die in het eerste jaar meer dan 45 studiepunten halen, valt bijna niemand meer uit. Dan heeft het weinig zin om later nog eens zo’n norm te stellen, en al helemaal niet als zulke studenten ook nog door de langstudeerboete worden getroffen.” HOP