Griekenland staat op de rand van faillissement. Op zowel Europees als nationaal niveau woeden heftige discussies: wel of geen steun verlenen? Er is in elk geval op Europees niveau een beslissing genomen. Mits Griekenland op korte termijn draconische maatregelen treft om te bezuinigen, zal Europa extra leningen verstrekken.

“Volgens mij is dit de enige oplossing”, zegt EUR-econoom Ivo Arnold. “Zowel de vriendjespolitiek als het belastingstelsel in Griekenland moet drastisch veranderen. Anders zitten we over een paar jaar weer met hetzelfde probleem. Er is veel tijd voor nodig om die veranderingen door te voeren en de financiële markt gunt Griekenland deze tijd niet. Daarom moeten het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) bijspringen. Dit is de enige route, maar het zal een moeizame worden. Ook vanwege tegenstand in landen als Nederland en Duitsland.”

Nederland en Griekenland

Op de vraag welke gevolgen dit voor Nederland zal hebben, antwoordt Arnold dat we in elk geval meer risico gaan dragen op de Griekse staatsschuld. “Het is te positief om te denken dat we al het geïnvesteerde geld terug zullen krijgen, maar het kan wel voordelen hebben. Als we de crisis beheersen zorgen we er namelijk ook voor dat deze niet overslaat naar bijvoorbeeld Spanje. Het is lastig te voorspellen hoe het Griekse parlement zal reageren op de voorstellen tot bezuiniging van premier Papandreou. Maar als ze rationeel blijven moeten ze wel instemmen,” voegt Arnold hieraan toe. Het enige alternatief is namelijk failliet gaan.

Waar ging het mis?

Griekenland werd in 1981 lid van de Europese Unie. Later bleek dat de overheid jarenlang de financiële cijfers vervalst heeft. Maar dat is niet het enige probleem. Al die tijd drong de Griekse overheid de werkloosheid terug, door het ambtenarenapparaat steeds verder uit te breiden. Ook de wettelijke pensioenleeftijd van 57 jaar is een grote kostenpost. Dan is er nog het belastingstelsel in Griekenland dat niet werkt: er worden wel aanslagen verstuurd, maar deze de elite ontduikt deze stelselmatig en de overheid doet geen moeite om de bedragen te innen..

Obligaties

De uitgaven zijn al jaren groter dan de belastinginkomsten. Dit gat werd al die tijd opgevuld door het uitgeven van staatsobligaties (leningen), maar inmiddels wil de obligatiemarkt dit niet langer financieren en is de Griekse markt ingestort. Daarom kan alleen een grote lening van de IMF en ECB voorkomen dat Griekenland failliet gaat. MvB

Nout Wellink, president van De Nederlandsche Bank, deed uitspraken over oplossingen voor de Griekse schuld. Ivo Arnold en Casper de Vries (beiden economen aan de EUR) reageerden hierop in interviews bij Radio 1, BNR Nieuwsradio en Radio Rijnmond.