Update: in tegenstelling tot onderstaande is nog niet bekend in welke taal de raad zal gaan vergaderen. De nieuwe Faculteitsraad zal dit in augustus bepalen.

Voor het eerst in de geschiedenis van de faculteitsraden zal een raad – die van de Erasmus School of Economics (ESE) – een Engelstalig lid in de gelederen hebben: de Litouwse studente Egle Armonaite. De voertaal blijft echter Nederlands. 

Update: de voertaal voor komend collegejaar is als gezegd nog niet bekend. Wel zal de studente een cursus Nederlands volgen. De stukken van de huidige en voorgaande F-raden zijn geschreven in het Nederlands. Door de taal te leren kan ze zich hier in elk geval in verdiepen.

Bij de Universiteitsraad is het zowel in 2010 als 2011 erg spannend geweest, nadat Engelstalige kandidaten zich verkiesbaar stelden. Beide keren hoefde er echter nog geen besluit genomen te worden over de voertaal, omdat er slechts Nederlandstalige leden gekozen werden. De faculteitsraad van de ESE kwam dit jaar wel voor de keus te staan, maar loste dit snel op.

Omarmen

“We vinden het zeer belangrijk dat deze internationalisering plaatsvindt”, aldus Jef Verschuren van ESE. “In plaats van het ontwijken van Engelstalige studenten, kiezen wij voor hen erbij te betrekken en lossen we het taalprobleem op.” Verschuren merkt wel op dat ze het, naast de internationalisering, erg belangrijk vinden dat de kwaliteit van de discussies hoog blijft. Daarom blijft de voertaal Nederlands en krijgt de studente een spoedcursus Nederlands. MvB