Mensen met de doctorstitel komen zelden in de bijstand terecht. Ze werken vaker op wetenschappelijk niveau dan academici die niet zijn gepromoveerd.

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek uitgezocht. Meer dan tachtig procent van de Nederlandse doctors werkt op wetenschappelijk niveau, tegenover ruim de helft van de gewone academici. Ze werken ook vaker voltijds: 74 om 68 procent.

Niet-commercieel

Gepromoveerden werken naar verhouding vaker bij niet-commerciële instellingen, bijvoorbeeld als artsen en onderzoekers in de gezondheidszorg en hoger onderwijs. In de commerciële wereld maakt hun titel kennelijk minder indruk.

Vast dienstverband

Overigens hebben gepromoveerden even vaak als andere academici een vast dienstverband (ruim zeventig procent) of juist een eigen bedrijf (zo’n twintig procent). Eventuele verschillen in salaris heeft het CBS niet bekeken.

Enquête

In 2008 becijferde het CBS voor het eerst dat gepromoveerden een goede positie op de arbeidsmarkt hebben, maar dat was op grond van één enkel jaar uit de enquête onder de beroepsbevolking. De huidige cijfers zijn de weerslag van de afgelopen vier jaar.

Mannen en vrouwen

Toch moeten de statistici een slag om de arm houden. De cijfers worden enigszins vertekend door de verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn vaker gepromoveerd, maar werken ook vaker in voltijdsbanen. HOP