Hans Smits is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de EUR. Smits (1950) is sinds 2005 president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.

Smits is gevraagd voor deze functie. “Het kwam op mijn pad.” Hij besloot ja te zeggen omdat hij het belangrijk vindt dat er kruisbestuiving tussen de universiteit en het bedrijfsleven is.

Student van RSM

Smits kent de EUR al omdat hij er tussen 1973 en 1975 bedrijfskunde studeerde. Hij kijkt daar met plezier op terug. Van 1968 tot 1973 studeerde hij civiele techniek in Delft. In 2010 ontving hij de RSM Distinguished Alumni Award voor zijn verdiensten in de private en publieke sector.

Ervaren

Smits vervangt Willem Vermeend, wiens zittingsperiode na twee perioden van vier jaar afloopt. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies bij en moet belangrijke plandocumenten als het financieel jaarverslag, het strategisch plan en de begroting goedkeuren. Gemiddeld eens in de twee maanden vergadert de Raad. Smits heeft al veel ervaring met dit soort werk. “Hoewel de materie steeds anders is”, zegt hij.

Drukbezet

Naast zijn baan bij het Havenbedrijf is Smits onder andere voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting de Ombudsman, lid van de Raad van Commissarissen KLM en lid van de Raad van Commissarissen van de Sohar Industrial Port Company. Eerder was hij president-directeur van Rabobank Nederland en van Amsterdam Airport Schiphol.

OCW

De Raad van Toezicht bestaat naast voorzitter Anton van Rossum uit vier leden. De Raad is verantwoording verschuldigd aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die de leden voor een periode van vier jaar benoemt. TL