Het kabinet is niet van plan te bezuinigen op fundamenteel onderzoek. Alleen moet dat onderzoek beter aansluiten op de negen economische topsectoren, schrijft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken.

“Sommige jonge wetenschappers vrezen dat we geld weghalen bij fundamenteel onderzoek. Dit is onterecht”, schrijft Verhagen gisteren in NRC Handelsblad. Hij doelt op de jongerenafdeling van wetenschapsgenootschap KNAW, die deze week alarm sloeg over het wetenschapsbeleid van het kabinet: druk het nut van onderzoek niet alleen in geld uit, zeiden de leden van de Jonge Akademie.

Hoge criteria blijven

Verhagen wil inderdaad 350 miljoen euro uit het budget van onderzoeksfinanciers NWO en KNAW reserveren voor “een nieuwe vorm van samenwerking” tussen wetenschappers en bedrijfsleven, maar dat blijft volgens hem “op basis van dezelfde, hoge, academische criteria”.

Bngst voor verandering

Volgens Verhagen laten toponderzoekers zich vaak inspireren door maatschappelijke uitdagingen. “Het zou jammer zijn als de jonge academici zich laten leiden door de angst voor verandering.”

Tamara van Gog blijft sceptisch

“Bang voor verandering zijn we juist niet”, stelt Tamara van Gog, onderwijspsycholoog op de EUR en lid van de Jonge Akademie. “Onterecht dus dat Verhagen ons wegzet als conservatief.” Verder zegt zij over het opiniestuk van Verhagen: “De opmerking dat het fundamenteel onderzoek beter moet aansluiten bij de sterkste sectoren van de economie, onderstreept alleen maar dat dit kabinet er wel een erg nauwe visie op de ‘waarde van wetenschap’ op na houdt.” HOP/LJ

Lees ook ‘Kijk niet alleen naar geld en innovatie’ van 15-06-2011