Universiteiten met een goed studierendement en beter onderwijs voor bachelorstudenten krijgen straks meer geld. Om aan die eisen te kunnen voldoen, mogen ze meer studenten aan de poort selecteren en extra geld vragen voor topopleidingen.

Het zou blijken uit vertrouwelijke stukken waar dagblad Trouw de hand op heeft weten te leggen. Vanaf 2016 moet er tweehonderd miljoen euro beschikbaar komen voor beter onderwijs dat onder meer verdeeld wordt volgens prestatieafspraken die Zijlstra met de universiteiten maakt.

Pas in master specialiseren

Belangrijk uitgangspunt is dat de universitaire bacheloropleidingen worden verbreed zodat studenten zich pas in hun master gaan specialiseren en minder snel een verkeerde studiekeuze maken. Universiteiten krijgen volgens Trouw drie jaar de tijd om zulke brede bachelors te creëren. Ook moeten ze meer gezamenlijke, landelijke masters gaan aanbieden.

Jaarklassen

Op tijd afstuderen moet de norm worden, vindt Zijlstra. Daarom zou hij ook willen gaan experimenteren met jaarklassen, net als op de basis- en middelbare school, en wellicht ook met zittenblijvers.

Universiteiten zijn positief

Eind juni presenteert de staatssecretaris zijn ‘strategische agenda’. Volgens Trouw zouden de universiteiten het in grote lijnen al eens zijn met de plannen. Universiteitenvereniging VSNU wilde niet reageren. HOP