Bart Straatman, lid van het College van Bestuur, reikte 1 juni namens de Erasmus Universiteit een ‘Erkenningscertificaat’ uit aan twintig studenten. Zij hebben zich tijdens hun studie allemaal verdienstelijk gemaakt voor de samenleving of de universiteit.

Het certificaat is een toevoeging op het Curriculum Vitae. Bovendien bewijst het aan potentiële werknemers dat de student zich daadwerkelijk breed heeft ingezet tijdens zijn studie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bestuurs- en commissiewerk voor een studie- of studentenvereniging, maar ook aan vrijwilligerswerk voor daklozen en gehandicapten.

Maatschappelijk verantwoord

De initiatiefnemer van het certificaat is oud-rector prof.dr. Steven Lamberts. Hij wenst dat de onderscheiding een prikkel is voor andere studenten om zich substantieel in te zetten voor de samenleving. Daarbij hoopt hij dat over tien jaar de meeste EUR-studenten het certificaat bij hun diploma krijgen. Straatman voegt hier nog aan toe dat het Erkenningscertificaat deel uitmaakt van het universiteitsbeleid om maatschappelijk verantwoord actief te zijn.

Veel belangstelling

Tot op heden hebben al 273 studenten het certificaat aangevraagd. Zij zullen dit bij hun afstuderen ontvangen. De voorwaarde is wel dat de activiteiten in het verlengde liggen van de missie, visie en doelstelling van de EUR en dat er sprake is van een wezenlijke tijdsinspanning. Er zijn twee deadlines om je in te schrijven. De eerstvolgende ronde is van 1 tot 30 september 2011. MvB

Voor meer informatie: Erkenningscertificaat