Jonge hoogopgeleiden hebben weer iets meer vertrouwen in de arbeidsmarkt. Eén op de vijf noemt de arbeidsmarkt gunstig. Vorig jaar was dat nog één op de tien.

Toch zijn de hoogopgeleide starters nog altijd veel pessimistischer dan een paar jaar geleden, blijkt uit het Intermediair Imago onderzoek. In 2007 was nog bijna zeventig procent positief over de arbeidsmarkt.

Minst optimistisch

Vrouwen blijken het minst optimistisch: elf procent heeft vertrouwen in de arbeidsmarkt tegenover 27 procent van de mannen. Onderzoeksbureau Synovate voerde het onderzoek uit onder 3300 hoogopgeleiden, die gemiddeld 29 jaar oud waren. HOP