Staatssecretaris Zijlstra ziet geen bezwaar tegen de compensatieregeling die de EUR in de steigers heeft staan. Eerstejaars krijgen straks ook studiepunten voor vakken waarvoor zij een onvoldoende halen, zolang ze aan het eind van het jaar maar een zes gemiddeld hebben.

De EUR begint in september met een proef op de Faculteit der Sociale Wetenschappen waarbij studenten hun propedeuse in één jaar moeten halen. Een onvoldoende voor het ene vak, mag gecompenseerd worden met een voldoende voor een ander vak. Wanneer het gemiddelde cijfer aan het eind van het eerste jaar ten minste een zes is, krijgt een student alle zestig studiepunten die in dat jaar te behalen zijn. Wie die de norm niet haalt, wordt weggestuurd.

Geen vertraging

Het voorstel leidde de afgelopen maanden tot discussie. Jasper van Dijk, Kamerlid voor de SP, vond het aanleiding om Zijlstra schriftelijke vragen te stellen. Maar die vindt het geen probleem, laat hij in zijn reactie weten. “Dit is één van de maatregelen in het totaalpakket om studiesucces en studievoortgang te verbeteren. Het voordeel is dat een student niet onterecht wordt vertraagd.”

Verlaging niveau

De staatssecretaris is niet bang dat de toegestane onvoldoendes tot een verlaging van het niveau zullen leiden. Uit onderzoek blijkt volgens hem dat studenten die vakken compenseren net zo goed scoren als andere studenten. Zijlstra gaat er vanuit dat examencommissies het onderwijsniveau zullen bewaken.

Langstudeerregeling

Vanaf 2012 geldt de regeling voor alle eerstejaars aan de EUR. De universiteit haakt hiermee in op de langstudeerregeling van dit kabinet en de al langer lopende discussie over tegenvallende rendementen. Slechts 47 procent van de studenten slaagt er momenteel in om binnen de nominale vier jaar af te studeren. GM/HOP