Staatssecretaris Zijlstra wil snel een streep zetten onder het onderzoek naar de kwaliteit van diploma’s in het hbo. De wake up call voor het hbo is gegeven en het is weinig zinvol om alle opleidingen te gaan controleren op onterechte diploma’s.

“Als je eenmaal begint te wroeten, is er altijd reden om te blijven wroeten”, zei Zijlstra dinsdagavond in het debat over de kwaliteit van het hbo. Het is simpelweg niet mogelijk om te onderzoeken hoeveel ijsberg er nog onder water zit, aldus de bewindsman. PvdA en D66 hadden wel om zo’n grootschalig onderzoek gevraagd.

Nalopen op eindniveau

Zijlstra wil de vier opleidingen van een viertal hogescholen die door de inspectie als ‘zorgelijk’ werden aangemerkt nog wel laten nalopen op hun eindniveau, maar daarna moeten de nieuwe maatregelen hun werk doen. Daarbij kan hij slechts hopen dat de instellingen zich voortaan aan de regels houden.

 

Twijfels

De staatssecretaris krijgt brede steun voor zijn plannen om de kwaliteit van het hoger onderwijs beter te waarborgen. Twijfels waren er over zijn voornemen om de Onderwijsinspectie haar toezichthoudende rol in het hoger onderwijs terug te geven. Nu rukt ze alleen uit na klachten en signalen over misstanden, “maar dan is het vaak al te laat”.

Verbeteringen

Zijlstra wil dat de inspectie straks al kan ingrijpen als een opleiding een verhoogd “risicoprofiel” heeft, bijvoorbeeld wanneer er ineens veel studenten tegelijk afstuderen, of wanneer het examenreglement niet lijkt te deugen. Samen met de aanscherping van de accreditatieregels moet dat voor verbeteringen in het hbo zorgen. De kamer vindt wel dat de taken van inspectie en accreditatieorganisatie NVAO goed gescheiden moeten blijven.

Centraal toetsen

Ondanks kritiek van de ChristenUnie en regeringspartij CDA houdt Zijlstra vast aan zijn plan om in het hbo de kernvakken centraal te gaan toetsen. Hij benadrukte dat hij geen centrale examens invoert, zoals in het voortgezet onderwijs, maar dat toetsing zal plaatsvinden via landelijke kennisbases.

Beter onderscheid

Dat gebeurt bijvoorbeeld al bij enkele opleidingen geneeskunde in het wo, lichtte Zijlstra toe, en daar zorgt het volgens hem juist voor een beter onderscheid tussen verschillende opleidingen. Van extra bureaucratie en hogere kosten zou evenmin sprake zijn. Ook de hbo-lerarenopleidingen gaan hun basisvakken vanaf september samen toetsen. HOP