Kinderen die te veel wegen, hebben meer last van hun spieren en gewrichten dan kinderen met een normaal gewicht. Dit vermoeden bestond al, maar Marjolein Krul, huisarts en onderzoeker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde aan het Erasmus MC, toont dit voor het eerst aan in haar onderzoek.

Krul voerde haar onderzoek uit onder een groep van 2.459 kinderen tussen de twee en zeventien jaar. 319 van de onderzochte kinderen had overgewicht. De kinderen tussen de twee en elf jaar met overgewicht, hebben tweemaal zo veel last van hun spieren en gewrichten. Het gaat vooral om problemen aan de nek, rug, voeten en enkels.

Vicieuze cirkel

Krul concludeerde op basis van haar onderzoek, dat kinderen met overgewicht in een vicieuze cirkel terecht dreigen te komen. Het overgewicht leidt tot problemen aan gewrichten en spieren, waarna de kinderen minder willen of kunnen bewegen. “Het is van belang dat we ons er van bewust zijn dat kinderen met overwicht vaker deze klachten hebben. Met die wetenschap in ons achterhoofd, kunnen we kinderen die te dik zijn beter helpen bij het managen van de problemen met hun gewicht. We kunnen ze proactief tips geven om gezonder te leven.”

Enkels en voeten

Onder de tieners, diegene tussen de twaalf en zeventien jaar, had ruim de helft last van hun spieren en gewrichten. Dit is een derde meer dan kinderen met een normaal gewicht. De kinderen in deze leeftijd hadden vooral last van hun enkels en voeten. Eerdere onderzoeken toonde al aan dat de voeten van kinderen met overgewicht vaak langer, breder en meer doorgezakt zijn. Dit komt overeen met de uitkomsten van het onderzoek van Krul.

Stimuleren

Het gebrek aan beweging bij te dikke kinderen leidt door de klachten vaak tot nog meer overgewicht. Krul: “We moeten ze extra stimuleren om meer te bewegen, ook door de pijn van hun spieren en gewrichten heen.” Krul promoveert vandaag, woensdag 25 mei, op haar onderzoek. BK