Waarom zou de overheid een sjoemelende student harder bestraffen dan een sjoemelende uitkeringsgerechtigde? De voorgestelde boete voor fraude met de basisbeurs is te hoog, vindt de Raad van State.

Het ergert het kabinet dat veel studenten nog bij hun ouders wonen en zich bij de gemeente ergens anders laten inschrijven, zodat ze jaarlijks tweeduizend euro extra basisbeurs opstrijken. Dat kost de staat naar schatting tussen de veertig- en 55 miljoen euro.

Huisbezoek

Een nieuwe wet moet daar verandering in brengen. Gemeenten gaan op huisbezoek bij verdachte studenten, kondigde de staatssecretaris aan. Wie betrapt wordt, moet bovendien een boete betalen van vijftig procent van het gefraudeerde bedrag. Dus wie voor tweeduizend euro fraudeert, moet drieduizend euro terugbetalen.

Te ver

Dat laatste gaat de Raad van State te ver, blijkt uit het advies dat nu openbaar is gemaakt. Bij vergelijkbare overtredingen in de sociale zekerheid liggen de sancties aanzienlijk lager, aldus de Raad. Gebruikelijk is een percentage van vijfentwintig procent.

Harder optreden

Een antwoord geeft minister Marja van Bijsterveldt niet. Ze wijst er alleen op dat de boete in lijn is met het regeerakkoord, “waarin het voornemen is opgenomen harder op te treden tegen fraude met sociale uitkeringen”.

Strenger straffen

Inderdaad wil het kabinet ook fraude met de bijstand en werkloosheidsuitkeringen strenger gaan bestraffen. Zo zal een frauderende bijstandsgerechtigde als straf drie maanden geen bijstandsuitkering krijgen. Ook de boete bij ww-fraude wordt opgeschroefd tot honderd procent: wie fraudeert, moet dubbel terugbetalen.

Adviezen

Dit pleidooi van de raad is dus aan dovemansoren gericht. Andere adviezen heeft het kabinet wel ter harte genomen. Zo krijgt de minister de bevoegdheid om van de regels af te wijken als een student door uitzonderijke omstandigheden weinig te verwijten valt. HOP