Bestuurskundigen van de EUR gaan meewerken aan een groot Europees onderzoek naar gebruik van sociale media door migranten. Doel is om te analyseren wat voor integratieproblemen er precies spelen om beleid voor locale overheden te ontwikkelen.

In het internationaal vergelijkende onderzoeksproject ‘Unite Europe’, gefinancierd vanuit het Europese Zevende Kader programma krijgt de EUR ruim 400.000 euro van het totale onderzoeksbudget van 3,8 miljoen euro.

Nieuw

Volgens bestuurskundige Peter Scholten, samen met Victor Bekkers coördinator van het project, is dit soort onderzoek nog niet eerder uitgevoerd. Voor de uitvoering zullen een promovendus en een postdoc onderzoeker aangenomen worden. Het onderzoek begint in september en moet in drie jaar afgerond zijn.

Samenwerking

Hoofdcoördinator van het onderzoek is het Oostenrijkse instituut INSET. Verder werken ook de gemeentes Rotterdam, Wenen en Malmö mee, naast de universiteiten van Wenen en Malmö, verschillende ICT-bedrijven en non-gouvernementele organisaties, zoals RADAR (antidiscriminatiebeleid) en Platform Islamitische Organisaties Rijnmond.

 Peter Scholten

Multiculti

“Rotterdam is vanwege de bevolking natuurlijk een ideaal onderzoeksterrein voor dit onderwerp”, zegt Scholten. De vakgroep werkte wel eerder samen met de gemeente, maar dat was dan meer op adhoc basis terwijl ze nu vanaf het begin af aan nauw samenwerken.

Gevoelens

Welke sociale media exact bekeken zullen worden, is nog niet vastgelegd. In ieder geval Twitter en discussieplatforms voor migranten, zoals maroc.nl. Scholten: “Jonge allochtonen zijn heel goed georganiseerd op internet.” Het is volgens hem belangrijk om te weten wat er leeft zodat beleidsmedewerkers daar rekening mee kunnen houden. “Vaak gaat het om emoties. Zaken die niet zo gemakkelijk in beleid om te zetten zijn.”

Regels

Er moet nog uitgezocht worden welke gegevens exact gebruikt mogen worden voor het onderzoek, maar duidelijk is al wel dat hier in Nederland soepeler mee om wordt gegaan dan Duitsland en Zweden. TL

Meer informatie: www.unite-europe.eu